Стихи на таджикском языке


Стихи на таджикском языке

Таджикские стихи или стихотворение, написанной на таджикском языке имеют глубокий смысл, трогательные слова и тысячелетнею историю. Тут приведены таджикские стихи с переводом на русском языке, затрагивающие различные жизненные темы. Вы встретите тут таджикские стихотворение от классических поэтов, древних народных до современных и уличных произведений.

 

Картинка Таджикского поэта в средних веках

Суруди милли Тоҷикистон Гимн Таджикистана (перевод на русский язык)
Диёри арҷманди мо, Наша любимая страна,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод, Мы рады видеть твою гордость.
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод. Пусть твое счастье и благополучие будет всегда.
Зи дурии замонаҳо расидаем, Мы шли к этому дню с древних времен,
Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем. Мы стоим под твоим флагом.
Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!
Барои нангу номи мо Наша честь и достоинство,
Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ, Ты символ надежды наших предков
Ту баҳри ворисон ҷахони ҷовидонаӣ, Ты вечный мир для сыновей твоих,
Хазон намерасад ба навбаҳори ту, Твоя весна никогда не закончится,
Ки мазраи вафо бувад канори ту, канори ту. Мы по-прежнему верны тебе.
Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!
Ту модари ягонаӣ, Ты мать для всех нас,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо, Твое будущее это наше будущее,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо, Твой смысл, смысл нашей души и тела,
Зи ту саодати абад насиби мост, Ты всегда даешь нам вечной счастье,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост. Благодаря тебе, мы любим мир, мы любим мир!
Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!
Таджикские философические стихи (Омар Хаям)

Асрори азалро на тудониву на ман,
В-ин ҳарфи муаммо на ту хонниву на ман,
Ҳаст аз паси парда гуфтугуи ману ту,
Чун парда биафтад, на ту мониву на ман.

Гар як нафасат зи зиндагони гузрад,
Магзор, ки ҷуз ба шодмони гузарад.
Зинҳор, ки сармояи ин мулки ҷаҳон
Умр асту бад-он сон гузарони гузарад.

Онон ки куҳан буданду онон ки наванд,
Ҳар як паи якдигар якояк бишаванд,
Ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд.

Ё раб, ту гилам сириштаи ман чи кунам?!
Пашму қасабам ту риштаи ман чикунам?!
Ҳар неку баде, ки аз ман ояд ба вуҷуд,
Ту бар сари ман набиштаи ман чи кунам.

Ҳаргиз дили ман зи илм маҳрум нашуд,
Кам монд зи асрор ки маълум нашуда,
Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу руз,
Маълумам шуда, ки ҳеҷ маълум нашуд.

Барзезу махур ғами ҷаҳон гузарон,
Биншину даме бо шодмонӣ гузарон,
Дар табъи замона гар вафое будӣ,
Ҳаргиз ба ту навбат нашудӣ аз дигарон.

Афсус ки номаи ҷавонӣ тай шуд,
В-он тозабаҳори зиндагонӣ дай шуд,
Он мурғи тараб, ки номи  буд шабоб,
Афсус надонам, ки кай омадау кай дай шуд.

Стихотворение в честь Матерей на Таджикском языке

Сад ҷону дил фидои як муддаои модар,
Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар.

Бишнид гар садоям дунёи сахтгӯшон,
Ангезаест шояд аз аллаҳои модар.
Гар шеъраке сурудам аз буду аз набудам,
Дар тинатам сиришта сӯзу навои модар.

Оғози офариниш дар раҳми ӯст, з-ин рӯ
Сад достон барояд аз як ҳиҷои модар.
Ман як нафас набошам бе ёди зоти қудсаш,
Аз сарсупурдагонам, ҷонам фидои модар.

Аз сатвату зи шуҳрат гар бар фалак занам сар,
Таъзим мекунам боз дар пеши пои модар.
Хира бар он касонам, к-аз хештан ризоянд,
Як бор ношунида ҳарфи ризои модар.

Ғофил аз он, ки хуршед аз Шарқ барнахезад,
Бошад тулӯъгоҳаш аз хокҷои модар.
Гардун сафо надорад, чашмаш зиё надорад,
Гар дар замин набошад нуру зиёи модар.

Дунё бақо надорад, аммо ба рағми сад марг
Бошад бақои олам маҳзи бақои модар.
Монад замин зи сайрон, афлок ҳам зи даврон,
Гар як нафас наҷунбад дасти сахои модар.

Дунё чи норасо буд, ҳастӣ чи носазо буд,
Халлоқ гар намебуд меҳри расои модар.
Тобад замини паҳно чун дашти хушксоре,
Ашке агар нарезад аз дидаҳои модар.

Як ахтаре нарахшад дар тоқи чархи мину
Бе шӯълаи нигоҳи толеънамои модар.
Беинтиҳост дунё аз он, ки сӯи некӣ
Ҳеҷ интиҳо надорад ҳеҷ ибтидои модар.

Ҷуз чордарди зодан дарди дигар нахоҳад
Аз чор самти дунё ояд садои модар.
Шоҳу гадо намонда дар аҳди мо, валекин
Мурданд ҷумла шоҳон охир гадои модар.

Ғамхору ғамшарикон аз мӯи сар зиёданд,
Аммо ба рӯзи сахтӣ холист ҷои модар.
Гар шоирони олам якҷо мадеҳа гӯянд,
Як байт ҳам наарзад андар санои модар.

Аз мармару забарҷад гар пайкара тарошанд,
Кай мекунад таҷассум ранҷу анои модар.
Фарзандони хомаш кайҳонкушоӣ карданд,
Аз як нигоҳи дилкаш ё дилкушои модар.

Тифлони ғарқи ганҷаш дарёфтанд охир
Дунё ҷаве наарзад андар баҳои модар.
Оламситонаконаш, гарданшикастагонаш
Рафтанд, чун шикастанд аҳду вафои модар.

Дар ҷангҳои дунё уммедҳош мурданд,
Ҷовид лек зиндаст уммедҳои модар.

Дарду балои дунё бигрифт модари зор,
Нагрифт лек дунё дарду балои модар.
Гоҳо ҷафо кунад то одам шавем, илоҳо,
Дигар ҷафо намонад ғайр аз ҷафои модар.

То як шаванд халқон дар зери чархи гардон,
Бинед, яккатозон қадди дутои модар.
Ғамноку хокбарсар з-онам, ки ҳафт дарё
Аз гиря чун нахушкад рӯзи азои модар!?

******
Замину осмони ман туӣ модар, туӣ модар,
Ҷаҳони беканори ман туӣ модар, туӣ модар.
Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемеҳрист бунёдаш,
Ягона меҳрубони ман туӣ модар, туӣ модар.
Диламро дар ҷаҳон ҷуз ту касе беҳтар намедонад,
Беҳин ҳамдостони ман туӣ модар, туӣ модар.
Зи рӯят нур меборад ба рӯи зиндагониям,
Чароғи дудмони ман туӣ модар, туӣ модар.
Забони мардумӣ омӯхтӣ, на дарси сарфу наҳв,
Ҳам устоди забони ман туӣ модар, туӣ модар.
Гарам шоир намезодӣ, куҷо ман шеър мегуфтам?
Ғазалҳои равони ман туӣ модар, туӣ модар.
Суруди аввалини ман, суруди охирини ман,
Суруди ҷовидони ман туӣ модар, туӣ модар.

*****

Модариҷон чашму абрӯи туро пазмон шудам,
Аз дуриҳо шӯълаи рӯи туро пазмон шудам.
Хоб мекардам ба роҳат дар сари зонуи ту,
Дуру марҷон мондаву зонуи туро пазмон шудам.

Фарзанд давоми умри инсон бошад,
Нерӯи дилу ҳаловати ҷон бошад.
Модар чу дарахтест дар ин боғи ҷахон,
Бигзор ки мевааш фаровон бошад.

****
Модар модаро ганҷи бебаҳоям ту будӣ
Зи ҳар офату бало роҳи раҳоям ту будӣ
Ҳар қатраи шири ту дарёи беканорам шуд
Ҳар лавзи ширинат боми ду ҷаҳонам шуд
Аллаҳои шабҳо гуфта ҳам қиссаи ширинат
Аз чашмам наравад ҳеҷ шабҳои бедориат
Модар бишав аз ман ризо ба амри парвардигор
Монда буди як рӯза ин писарро ту Ёдгор
Сари қабрат омадам бо ду зону нишастам
Ту зери хокию ман рози худ бигуфтам
Ба ҷой овард хоҳишатро он хоҳарат ай модар
Ба ҷойи ту модар шуд ба ҷонам буд баробар
Қадри бемодари надоштам то он ки холаам буд
Қадрдону меҳрубон ба ҷои модарам буд
Ту ҳам рафти холаҷон холи ҷойи модар шуд
Дунё ҳама торик бар пеши назар шуд

*******
Аё модар туи бахти ҷавонам
Аё модар туи тахти равонам
Туи дард ошнову меҳрубонам
Ҳамеша бо ту бошам бо ту монам
Муборак модари ҷон рӯзи идат
Муборак бод ҳар субҳи саидат.
Туи модар нигини зарҳали ман
Ту ҳам болини ҳам бистари ман
Надорам аз ту модар рози пинҳон
Ҳамеша ғамгусори дар бари ман
Муборак модари ҷон рӯзи идат
Муборак бод ҳар субҳи саидат.
Аё модар нидои туст бар ҳақ
Аё модар ризои туст бар ҳақ
Бароят тӯҳфа аст ин шеъри садбарг
Ки ҷаннат зери пои туст бар ҳақ.
Муборак модараи ҷон рӯзи идат
Муборак бод ҳар субҳи саидат.

***
Оча очае ба рӯят зорам очае,
Дар мулки ғарибиҳо чи хорум очае,
Сад сол гузара ба қадри меҳрат нарасам,
Бархезу бубин, ки бар чи ҳолум очае.

Очам ба дара, руймоли очам ба дара,
Эй вой, ки худо ба пеши очам бибара,
Як лаҳзае сар ба рӯи зонуш монум,
Дилум бигира қарор, хобум бибара.

Э очаи ҷон шири ҳалолата бубахш,
Шабҳои нахобидаи бедорта бубахш,
Ман дар ғами ишқ зи ҳолат мондам бехабар,
Фарзанди ба дарди ишқ беморта бубахш.

***
Зиндагони лазаташ дар ибтидою интиҳост,
Ё лаҳад ҷои фароғат ё канори модараст.

Ду биҳиште доштам, дар рӯзгори хештан,
Батни модар он якеву дигаре домони ӯ.

Модар, модар, ба ҷон баробар модар,
Хуршеди сабоҳи меҳрпарвар модар.
Хуршеде, ки ҳар саҳар барояд ба ҷаҳон,
Аз боиси ман доду қайсар модар.

Диле дорам, ки навкар мешавам ман,
Асири пои модар мешавам ман.
Агар модар ба фарзанди нагирад,
Дар ин олам қаландар мешавам ман.

Биҳиште доштам эй дил даме дар домани модар,
Фурӯзон гаштаам эй дил зи чашми равшани модар.

***

Вақти тифлӣ, вақти роҳ омӯхтан,
То наафтад, дошт ӯ аз домани ту.
То намонад дасту пои баста дар гаҳвора танҳо,
Дошт ӯ аз домани ту вақти ҷое рафтани ту.

Боз медорад зи домони ту, модар,
Гарчӣ акнун гурзбардоранд ӯро дастҳо.
Гарчӣ натвонӣ ту акнун роҳ гаштан по ба пояш,
Гарчӣ натвонӣ шуморидан қадаммонии ӯро.

Боз медорад зи домони ту, модар,
Кӯдаки бо ранҷҳо, бехобиҳо парвардаи ту.
Кӯдаке, ки як замоне чорпоя роҳ мерафт,
Ин замон соҳиб шуда бар зиндаю бар мурдаи ту.

Боз медорад зи домони ту, модар,
То нагирад доманат аз дасти ӯ дасти хатар…

Стихи про любви на Таджикском (Шеъри ошиқи)

Ҷони ширин ин қадар ҷангам макун 
Ин қадар беҳуда дилтангам макун .
Гашта -гашта дар сафар боз омадам 
Боз бар наздат ба парвоз  омадам 
Ҳар куҷое хоб кардам хестам 
Ҳар куҷое буд ҷои зистам
Ин дили ман, манзили ёди ту буд 
Ёди руи хусободи ту буд.
Бе ту нагзашт аз гулуям об ҳам 
Бе ту дар чашмам наёмад хоб ҳам.
Бе ту як рузи ман як сол шуд.
Бе ту дил гашт кард чун атвол шуд .
Бе ту дидам гарчи зебо  духтарон .
Бе ту бишнидам суруди ошиқон 
Бе ту дар тую тамошоҳо шудам 
Бе ту ман булбули гуё шудам 
Бе ту дар васфи занон гуфтам сухан 
Бе ту дар маҷлис фушурдам дасти зан .
Лек дар пеши назар руи ту буд
Чилваҳои чашми абруи ту буд..
ҶОНИ ШИРИН ПАС ДИГАР ҶАНГАМ МАКУН 
ИНҚАДАР БЕҲУДА ДИЛТАНГАМ МАКУНН

Ман хешро ҳанӯз ба хуби надидаам,
Ҳарчанд то ба кӯи балоғат расидаам.
Ман мастам ончунон зи майи ноби Мавлавӣ,
Себе зи боғи шоири аммо начидаам.
Бар қоғази сапеди суханҳои ман нигар,
Тасвири шеьру шоириямро кашидаам.
Дар пушти пардаҳои сукутофарини шаб,
Таьми лабони талхи ҷудои чашидаам.
Ман бо умеди дидани як субҳи интизор,
Пирохҳани шабони сияҳро даридаам.
Дар пушти кӯҳи фосила мехонадам касе,
Акнун садои даьвати ӯро шунидаам.
Ин батни хома холи шуд аз бас фишурдамаш,
Аммо ба ҷойи хома ман худро чакидаам.
Эй шеьр чун ту ойинаи ҳастии мани,
Ойинавор бош, туро баргузидаам.

Азизам ҳарчи кардӣ ман накардам,
Зади оташ ба ҷонам дард накардам.
Зади оташ миёни дӯсту душман,
Ҷудоиро ту кардӣ ман накардам.

**************************

Вақте, ки Худо тан офарид,
Аз барги гул зан офарид.
Эҳсоси ошиқ шуданро,
Ба хотири мард офарид.

**************************

Ҷавони ин баҳори умри одам,
Ҷавони бигзарад ба шодию ғам,

**************************

Фаромуш кун симоямро,
Ҳама меҳру вафоямро.
Наёри бар забони хеш,
Ки ман ёри ту будам пеш.

**************************

То нима шабҳо эй моҳутобам,
Кунам туро ёд эй ёри ҷонам.

Ду дидaам дар раҳат поянда гаштаст,
Ду дастам бар дуо бардошта гаштаст.
Ду поям бе танам сӯят шитобад,
Дилам андар фироқат ашк борад.

************************

Хумори хандаат ояд шабу рӯз,
Дилам бечоратар гардад рӯз аз рӯз.
Дилам хоҳад садои ширини ту,
Ду чашмам зори рухсори гули ту,
Гуло то кай намеои ба пешам,
Ман аз дурии ту бишкаста гаштам.
Дило! Ҷоно! биё наздам биё тез!
Ки ман сабре надорам то хазонрез!

************************

Шабе аз сӯзи дил гуфтам қаламро
Биё таҳлил кун дарди диламро
Қалам гуфто: Бирав бечора ошиқ
Надорам тоқати ин гуна ғамро

Ҳамеша ёди рӯят мекунам ман.
Ту гул ҳастиву буят мекунам ман.
Агар сад ёри ҷони дошта бошӣ,
Фидои тори муят мекунам ман.

**************************

Вақти рафтан ҷои зистан ёди рӯят мекунам
Баҳри дидан бори охир орзуят мекунам
Гар расад рӯзи қиёмат сар бурун орам зи хок
Бар умеди гуфтугӯят ҷустучӯят мекунам

**************************
Ман намегӯям ки маро дӯст дор
Ман намегӯям шав ба роҳам интизор
Аз хиёбон то ба чашми одамон
Ман намегӯям қадам бар ман гузор.
Номи некӯи ту бас бошад маро
Ёди дилҷӯи ту бас бошад маро
Зинда бошӣ гоҳ-гоҳ аз дур ҳам
Дидани рӯи ту бас бошад маро

Нигоҳат мекунам нигоҳ надорӣ.
Ошиқат манам парво надорӣ.
Ошиқ ба туӣ бепарво шудам,
Дар ишқи ту месузаму хабар надорӣ.

***************************

Овози туро зи сад ҷаҳон мешунавам.
Бо гӯшу дилу гӯши ҷон мешунавам.
Овози ту гар зи боғи гулҳо ояд,
Аз байти садои булбулон мешунавам.

**************************

Аз куча гузар ман аз барои ту кунам.
Назарро ба чашмони сиёҳи ту кунам.
Дидам,ки миёни сад кас нишастаи,
Сад касро салом ман аз барои ту кунам.

*************************

Садои ту садои нозу роз аст,
Аҷиб аст, пурнаво аст, ҳамчу соз аст.
Даво аст баҳри дардҳо байни шабҳо,
Ором аст мисли баргҳо дар саҳарҳо
Хумори манзили кӯи ту дорам.
Умеди дидани рӯи ту дорам .
Сари андешаам аз рӯи дастат,
Хумори рӯи зонуи ту дорам.

***********************

Суруди нотамоми ман туи ту.
Ҳаёти бардавоми ман туи ту.
Ба гардуни хаёлам эй азизам,
Ҳамеша моҳи тобонам туи ту.

***********************

Ғам махур ошиқ, ки ғамхорат манам.
Ин ҷаҳону он ҷаҳон ёрат манам.
Гар надори рӯз ту парвои ман,
Шаб биё эй ёри шаб ёрат манам

***********************

Хусни ту саргарми савдои дилам бошад,
Азоби меҳри ту дар мавҷи дарёи дилам бошад.
Дигар асло намехоҳам касеро ман ба ғайр аз ту,
Илоҳо меҳри ту оғозу анҷоми дилам бошад.

Навои ишқи мо ноҷур монад,
Чароғи бахти мо бенур монад.
Надонистем қадри якдигарро,
Ду дасти мо бурун аз гӯр монад.
****************************
Ба пеши рӯ фақат рӯи ту бинам.
Фақат ёди ту ояд бар сари ман.
Дарин мулки калон ҳар ҷо,ки боши,
Суроғат мекунам эй ******* ман.

****************************
Баҳорамро зимистон карда рафтӣ.
Ҳаётамро шабистон карда рафтӣ.
Ҳаётам бо ту буд ширину рангин
Чаро онро ғамистон карда рафтӣ.

****************************
Намегӯям ту хушрӯи азизам,
Намегӯям ту дилҷӯи азизам.
Фақат ман як сухан дорам,
Туро ман дӯст медорам.
****************************
Тоҷикдухтар,чи гуна чашмон дорӣ,

Азизи ман биё беморам имшаб
Ситора дар само мешморам имшаб.
Ман ки мурдам зи ғам парво надори.
Туро ман бар Худо меспорам имшаб.

************************

Туро бар сина ҷо кардам ба ҷонам ошно кардам.
Маро аз худ бадар карди Худо ҳофиз.
Ало ай раҳнамои дил маро афканда пой бар гил.
Раҳи худро дигар карди Худо ҳофиз.

**************************

Тарки ёрӣ кардиву ман ҳамчунон ёрам туро.
Душмани ҷониву аз ҷон дусттар дорам туро.
Гар ба сад хори ҷафо озурда сози хотирам.
Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро.
*******************************
То ту ба додам мерасӣ, оҳам ба кайвон мерасад,
То ту ба қадрам мерасӣ, умрам ба поён мерасад.
То ёри роҳам мешавӣ, аз роҳ берун мешавам,
То мушкил осон мекунӣ, сад марги осон мерасад.
То ёд меорӣ зи ман, бе ёд меафтам зи дард,

******************************

Пазмони туам, вале ту пазмони дигар.
Қурбони туам, вале ту қурбони дигар.

Чун ноз кунӣ, ба ҷону дил мақбулам,
Ҷонони манӣ, вале ту аз они дигар.

Бо ёди ту шаб, рӯз ба фармони туам,
Аммо ту чаро барои фармони дигар?

*******************************

Имшаби ман боз бе оғӯши ту,
Андар оғӯши садоқат мурд, мурд.
Ишқи ман ҷовид бимонад, то абад,
Меҳри ту андар хиёнат мурд, мурд.

*****************************

Менависам бар китоби чашми ту.
Бо қаламҳои нигоҳи гарми хеш.
Беҳ зи чонам дусттар дорам туро,
Мефишонам пеши поят қалби реш.

***********************
Дар оғӯшат бисӯзон оташи ман,
Ба шарте синаат оташ бидорад.
Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз,
Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад?

*****************************
Ҳуруфи ишқро дар дафтари ғам,
Паси ҳам чида-чида зор гирям.
Намояд нақши руйи ёри саркаш,
Қаламро баҳри ҳадя месупорам.

*****************************
Ҳалқа месозад миёнатро ба шавқ гар ёри ту,
Ёд овар, ҳалқаҳои муйи ту дар гарданам.
Гар бубахшӣ накҳате дар бистари ӯ аз висол,
Ёд овар, дар ҷудоиҳо ба фурқат мурданам.

*******************************

Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
Сабз гардад боз рӯзе бусаҳои дигаре.
Зиндагӣ бо созҳояш, сӯзҳое дар бағал,
Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

**************************

Чашм то барҳам задам, умрам зи сӣ бигзаштааст,
Гарчӣ дидам лаззате як, даҳ азоб омад мудом.
Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас,
Роҳи хуршедам бипоям, рӯзҳо то пайки шом.

*******************************

Синаат болини ман буд, ин ки ин дам бе ман аст,
Инакам, болини ёри дигарат шуд, бок нест.
Боз поён мешавад ин шоми беболиниям,
Ҷуз Худо дар ин ҷаҳон аз тухми Одам тоқ нест.

Эҳсоси ишқи сабз

Ассалом эй ишқи поки ҷони ман,
Дуруди бепоён бар булбули хушхони ман.
Ман ошиқи танҳо туям эй ҷони ман,
Ошиқи дигар шавам бимирам ҷону ҷонони ман.

************************

Он абрӯву ҷамоле, ки турост,
Он суханони ширине, ки турост.
Чун бингарам бар дигарон наёбам
Ҳеҷ, он зебоие, ки мисли турост.

************************

Он касе, ки ман хоҳам ту боши,
Он касе, ки ман дуст дорам ту боши,
Дар ин дунё ҳар чи хоҳад дили ман,
Он касе, ки хоҳад дили ман ту боши.

************************

Ҳар гаҳ, ки туро бинам дилам гуяд ишқ,
Номат бар забон орам дилам гуяд ишқ.
Ҳар шому саҳар дар фикри туям ман,
Дар куҷое, ки набошам дилам гуяд ишқ.

************************

Ман мехонам барои шумоён эй дӯстон,
Ман мехонам барои шумоён эй ошиқон.
Барои хурсандии шумоён эй Тоҷикон.
Ишқи худро мегӯям бар шумо эй рафиқон.
Ман ошиқаму ошиқ хоҳам буд ҳамеша,
Бо ишқи худ созам, ошиқ шуморо эй азизон.
Гӯш кунед ин ишқрову халоват баред,
Якҷоя бо маҳбубатон даст ба қарсақ баред.

************************

Зиндаги бе ишқ ба ман чи бошад?
Зиндаги бе ҷони ширин чи бошад?
Гар ҳазор сол умр бинам ман,
Зиндаги бе ёри ҷонон чи бошад?

************************

Ман ошиқи туям, ту хабар надори,
Дар ҷустуҷӯи туям, ту хабар надори.
Ҳар шабу ҳар рӯз дар фикри туям ман,
Охир дилдодаи туям, ту хабар надори.

************************

Мардум аз суханони ту ба ханда оянд,
Ошиқон аз нигохи ту ба ханда оянд.
Ҳар кас ки ба чеҳраи хандонат бингарад,
Дар гиря бошанд ҳам ба ханда оянд.

************************

Шеъри ман барои туст эй _____________,
Ишқи ман барои туст эй _____________.
Гар ту дӯст дори маро аз таҳти дил,
Ҷони ман фидои туст эй _____________.

************************

Ҳамчун ту ман дигар ёр надорам,
Ошиқи туяму бар дигар кор надорам.
Туро меҷӯяму ҳамеша фикрам бо туст,
Монанди ту гули зебои бехор надорам.

Стихотворение о Новом году (Соли нав)

Соли нав омад,
Шоду ғазалхон,
Табрик созем,
Онро рафиқон,
Имруз рузӣ,
Якуми январ,
Рузи муборак,
Рузи мунавар.

Стихи для Гулбазма

Гул дар болои машина,
Ман туро дидам дина,
Шудам ошикат бобуна,
Карди сарма девона

Прочие стихи про гулбазм  >>>

Ману ту
Дар ҷаҳон гӯшаву каноре нест,
Ки надонанд номи Ленинро!
Одами бошууру солим нест,
Ки надонад каломи Лелинро
Аз китобаш муборизони ҳаёт,
Машъали роҳи хеш меҷӯянд !
Дар диёрам зи ҳар касе пурсӣ
Кист Ленин !
Ману ту ! — мегуяд
Ману Ту Ленинему мефахрем
Ки сазовори номи ӯ ҳастем
Дар ҷаҳони бузург мо масьул
Баҳри кору мароми ӯ ҳастем !
Ҷӯробҳои гулдор.

*******
Зочаҷони ширинам
Туро ман мебинам
Ашӯлае хонат
Ашӯлаам чунин аст
Бишнав ки вае ширин аст
Торикшуд шуд биёбон
Ситораҳо дурахшон
Дар ҳама ҷо аллакай
Хобидаанд бачагон
Хоб кун.
Хоб кун
Зочаҷон !
Аммо ман хоҳари ту
Мешинам бар сари ту
Мебофам аз бароят
Ҷӯробчаҳои хушрӯ.
Хоб кун
Зочаҷон !

Стихи про навруз на Таджикском >>>>

Муборак бод Наврӯз бар тоҷику бар тоҷикистонӣ,
Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ,
Расидем боз бар Навруз, ба соли нав, ба рӯзи нав,
Дар ин дунёи бераҳму дар ин дунёи сарсонӣ,
Илоҳо Иди Навруз чун сарҳаде бошад ба самти нек,
Орову тор бахшад бар ҳаёти ҳар яки Шумо,
Руҳи болидаву ҳам шодӣ бахшад иди осмонӣ.
Намо бахшад, наво бахшад, ба ҳар қалбе даво бахшад,
Озодиву адолат бишкуфад дар хоки Сомонӣ.
Муборак Рузи Нав ай тоҷику, ай тоҷикистонӣ,
Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ!

Матни сурудхои точикиро инчунин дар сахифаи http://media.ansor.info/ метавонед дарёбед

Комментарии

life.ansor.info

Стихи на таджикском языке

Аз куча гузар куни нигохи ту кунам.
Андеша ба чашмони сиёхи ту кунам.
Ман мол надорам,ки закоти ту кунам.
Як чони азизе дорам фидои ту кунам.

Аз комати базеби ту шуд,кучахо шахр хушруй
Он чое,ки кадамзани ту он чой мешавад хушруй
Бо сояи ту меравам оё ба куйи бахти худ,
Оё рузи шоди бинам гайр аз рузи сахти худ,

Азизон аклро вайрон кунад ишк,
Бисузон синаро бирён кунад ишк.
Азизон ишкбози кори шер аст,
На хар як кудаки нодон кунад ишк.

Рафти зи барам эй гули раънои бахорам.
Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам.
Чун муи сиёхат хама рузам намуди шаб.
Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам.

Туро гуфтам, ки ман ёри ту мешам,
Дар ин олам харидори ту мешам.
Агар дасти паризоде бигирам.
Якин донам, ки ман зори ту мешам.

Ту рафти олами хасти дигар шуд.
Дили девонаям девонатар шуд.
Чунон аз дарди хичронат гиристам.
Замин дар зери по аз гиря тар шуд.

Дар сабзаи рӯ гулоб мепошӣ ту,
Дар барги лаб атри ноб мепошӣ ту.
Борони баҳори сунбулат аз атр аст,
Атре,ки ба мисли об мепошӣ ту.

Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши.
Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши
Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул.
Агар боре табиби синаи бемори ман боши.

Ин зулфи мусалсалат балои дили ман,
Ин холи лабат укдакушои дили ман.
Ман дил ба ту додам,барои дили ту,
Ту дил ба касе мадех,барои дили ман.

Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи рангинам,
Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи ширинам.

Дилам аз ишки ту афгор гашта.
Чу кохе бар тани девор гашта.
Зи сели ашки ман девори богат.
Фитода дар замин хамвор гашта.

Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст.
Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст.
Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад.
Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст.

Ман гиёхи навбахорам шамси тобонам кучост?
Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?
Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст.
То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост?

То чон дорам аз ту чудои накунам,
Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам
Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол
Сад соли дигар аз ту чудои накунам.

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад.
Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад.
Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам.
Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад

Точикдухтар,чи гуна чашмон дори,
Пайваста ба даври у чи мичгон дори.
Чашмат охусту абруят тиру камон,
Сайде паи сайд ба сомон дори.

То рахна ба мулки дилрабои накуни,
Касро ба висол худнамои накуни.
Чун хуи фаришта дорию шакли пари,
Бояд,ки ба мардум ошнои накуни.

Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам.
Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам.
Акси хама гамхоро чун доги дилозори
Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам.

Он қадар хоҳам бароят сӯхтан
Чун чароғони шабони иди ту,
То биафзоям зи шеъри оташин
Шуълае бар оташи ҷовиди ту.

Умре, ки вафо кардам бар чабру чафои ту,
Дигар, ки чи хохам кард бар кисмати пешони.
Дар ишки ту дидам ман гавгои киёматро,
Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони.

Ин коса,ки ман бо лаби ту меорам,
Не аз паи шодию тараб меорам.
Чашми сияхи ту рузи ман кард сиёх,
Рузи сияхи хеш ба шаб меорам.

Мерасад рузе маро ёдам куни.
Хар кучо биншаста фарёдам куни.
Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту,
Хар замоне хонию шодам куни.

Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек
Даври хушкомии онхо он кадар бисёр нест.
Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш.
Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест.

Ман руи туро ба мохи тобон надихам,
Лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам.
Лаьли лаби ту агар ба дастам ояд,
Қиммат хараму бахои арзон надихам.

Мешавам хушхол гар бинам туро.
Чехраи гулбарги тар бинам туро .
Пеш аз он чун гунчае медидамат.
Хохам аз ин бехтар бинам туро.

Дигар ишку вафоятро нахохам ман начуям ман.
Гули бебуи богатро нахохам ман, набуям ман,
Сухан гуфтам зи бахри ту, аз ишки навчавониям,
Бароят шеъри ишкамро, нахохам ман нагуям ман.

Туи дармони дардам, эй гули ман,
Давои ранги зардам, эй гули ман.
Агар ои ба пеши гурам, эй мох,
Ба буят зинда гардам, эй гули ман.

Бароям мехрубоният кучо шуд?
Мухббатхои чоният кучо шуд?
Зи чашму руи ман, эй чони ширин,
Ду чашми осмоният кучо шуд?

Мухаббат ин кадар хорам намуди.
Бо як дидори у зорам намуди.
Надонисти муносиб ишки уро.
Чаро бар калби зорам чо намуди?

Дил дар хами зулфи дилбарон аст хануз,
Афсонаи ишк дар миён аст хануз.
Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем,
Мо пир шудему дил чавон аст хануз.

Эй дил ки давидию давиди бас кун
Аз муи сарат сафеди диди бас кун
Хар чанд ки давиди аз паи лоларухон
Аз лоларухон чизе надиди бас кун

Агар дар хоб медидам гами рузи чудоиро
Хавас асло намекардам дар олам ишкбозиро

Алло ёрчон каду бастат маро кушт
Алло ёрчон каду бастат маро кушт
Илохо дар шаби хобам дарояд.
Ишора кардани чашмат маро кушт!

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеёбӣ,
Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеёбӣ.
Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе
Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеёбӣ.

Дил гадои дигареву ман гадои дигаре,
Дил адои дигареву ман адои дигаре.
Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост,
Дил фидои дигареву ман фидои дигаре.

Азизи ман биё беморам имшаб
Ситора дар само мешморам имшаб.
Ман ки мурдам зи гам парво надори.
Туро ман бар худо меспорам имшаб.

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.
Маро аз худ бадар карди худо хофиз.
Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.
Рахи худро дигар карди худо хофиз.

Бурди дили ман аз ту чихо металабад,
Улфат ба дилу аз ту нишон металабад.
Сар то сари мисрахо як харфи бигир,
Аз аввали мисрахо хамон металабад.

Ошикам гар бо мани, гар бе мани,
Ошикам то он ки барнову пок.
Ошикам то хасти дар рӯи замин,
Ошикам то банда берунам зи хок.

Чи мекардам агар дар олами хасти намебуди,
Зи танхои хамемурдам ту гар бо ман намебуди,
Ман аз буи гулу овози булбул бехабар будам,
Ало эё ошики гулхо ту гар бо ман намебуди.

Манам як ошики дилбекарорам,
Ки мафтуни чамоли як нигорам,
Гули хушбуякам якто хамон аст,
Ба гулхои дигар коре надорам.

Гар бар сарам санг ояд дуст медорам туро...
Зиндаги гарт танг орад дуст медорам туро...
Зинадаги ранч дорад ранчхои бешумор...
Бо хазорон ранч ояд дуст медорам туро...

Шабхо зи гамат аз акл бегона шудам,
Девона шудам муниси парвона шудам.
Гамедоштам аз ишкаш як умра,
Баъди он шабхо бовай хам хона шудам.

Ишк дорад оташе дар магзи чон ,
Шеваи ишк аст дар оташ нихон.
Хар ки худ инро надорад дар замир,
Дар вучудаш нест аз марди нихон.

Савганд ба Худо туро фаромуш накунам,
Гайр аз тани ту танеро огуш накунам.
Гар кибла шави суи ту намоз хонам,
Сад токии рангобаранг сарпуш накунам.

Азизи ман биё беморам имшаб
Ситора дар само мешморам имшаб.
Ман ки мурдам зи гам парво надори.
Туро ман бар худо меспорам имшаб.

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.
Маро аз худ бадар карди худо хофиз.
Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.
Рахи худро дигар карди худо хофиз.

тарки ёри кардиву ман хамчунон ёрам туро.
Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро.
гар ба сад хори чафо озурда сози хотирам.
Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро.

То ту ба додам мерасй, оxам ба кайвон мерасад,
То ту ба kадрам мерасй, умрам ба поён мерасад.
То ёри роxам мешавй, аз роx берун мешавам,
То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад.
То ёд меорй зи ман, бе ёд меафтам зи дард,

МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ.
МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ.
МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.
МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ

Пазмони туам, вале ту пазмони дигар.
Курбони туам, вале ту курбони дигар.

Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам,
Чонони манй, вале ту аз они дигар.

Бо ёди ту шаб, руз ба фармони туам,
Аммо ту чаро барои фармони дигар?

Имшаби ман боз бе огуши ту,
Андар огуши садокат мурд, мурд.
Ишки ман човид бимонад, то абад,
Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.

Менависам бар китоби чашми ту.
Бо каламхои нигохи гарми хеш.
Бех зи чонам дусттар дорам туро,
Мефишонам пеши поят калби реш.

Дар оғӯшат бисӯзон оташи ман,
Ба шарте синаат оташ бидорад.
Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз,
Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад?

Ҳуруфи ишқро дар дафтари ғам,
Паси ҳам чида-чида зор гирям.
Намояд нақши руйи ёри саркаш,
Қаламро баҳри ҳадя месупорам.

Ҳалқа месозад миёнатро ба шавқ гар ёри ту,
Ёд овар, ҳалқаҳои муйи ту дар гарданам.
Гар бубахшй накҳате дар бистари у аз висол,
Ёд овар, дар чудоиҳо ба фурқат мурданам.

Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал,
Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

Чашм то барҳам задам, умрам зи сй бигзаштааст,
Гарчй дидам лаззате як, даҳ азоб омад мудом.
Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас,
Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом.

Синаат болини ман буд, ин ки ин дам бе ман аст,
Инакам, болини ёри дигарат шуд, бок нест.
Боз поён мешавад ин шоми беболиниям,
Чуз Худо дар ин чаҳон аз тухми Одам тоқ нест.

Ошу нонат чун адо шуд, ошноят меравад.

Аз наво чун бозмондӣ, ҳамнавоят меравад.

Шоҳиди ранги муҳаббат ҳар нафас аз боғи дил,

Гул наёрӣ, дилбари гулгунқабоят меравад.

Рафти зи барам эй гули раънои бахорам.
Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам.
Чун муи сиёхат хама рузам намуди шаб.
Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам.

Туро гуфтам, ки ман ёри ту мешам,
Дар ин олам харидори ту мешам.
Агар дасти паризоде бигирам.
Якин донам, ки ман зори ту мешам.

Ту рафти олами хасти дигар шуд.
Дили девонаям девонатар шуд.
Чунон аз дарди хичронат гиристам.
Замин дар зери по аз гиря тар шуд.

Дар сабзаи рӯ гулоб мепошӣ ту,
Дар барги лаб атри ноб мепошӣ ту.
Борони баҳори сунбулат аз атр аст,
Атре,ки ба мисли об мепошӣ ту.

Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши.
Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши
Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул.
Агар боре табиби синаи бемори ман боши.

Ин зулфи мусалсалат балои дили ман,
Ин холи лабат укдакушои дили ман.
Ман дил ба ту додам,барои дили ту,
Ту дил ба касе мадех,барои дили ман.

Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи рангинам,
Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи ширинам.

Дилам аз ишки ту афгор гашта.
Чу кохе бар тани девор гашта.
Зи сели ашки ман девори богат.
Фитода дар замин хамвор гашта.

Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст.
Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст.
Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад.
Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст.

Ман гиёхи навбахорам шамси тобонам кучост?
Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?
Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст.
То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост?

То чон дорам аз ту чудои накунам,
Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам
Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол
Сад соли дигар аз ту чудои накунам.

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад.
Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад.
Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам.
Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад

Точикдухтар,чи гуна чашмон дори,
Пайваста ба даври у чи мичгон дори.
Чашмат охусту абруят тиру камон,
Сайде паи сайд ба сомон дори.

То рахна ба мулки дилрабои накуни,
Касро ба висол худнамои накуни.
Чун хуи фаришта дорию шакли пари,
Бояд,ки ба мардум ошнои накуни.

Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам.
Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам.
Акси хама гамхоро чун доги дилозори
Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам.

Он қадар хоҳам бароят сӯхтан
чун чароғони шабони иди ту,
то биафзоям зи шеъри оташин
Шуълае бар оташи ҷовиди ту.

Умре, ки вафо кардам бар чабру чафои ту,
Дигар, ки чи хохам кард бар кисмати пешони.
Дар ишки ту дидам ман гавгои киёматро,
Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони.

Ин коса,ки ман бо лаби ту меорам,
Не аз паи шодию тараб меорам.
Чашми сияхи ту рузи ман кард сиёх,
Рузи сияхи хеш ба шаб меорам.

Мерасад рузе маро ёдам куни.
Хар кучо биншаста фарёдам куни.
Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту,
Хар замоне хонию шодам куни.

Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек
Даври хушкомии онхо он кадар бисёр нест.
Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш.
Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест.

Ман руи туро ба мохи тобон надихам,
лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам.
лаьли лаби ту агар ба дастам ояд,
киммат хараму бахои арзон надихам.

Мешавам хушхол гар бинам туро.
Чехраи гулбарги тар бинам туро .
Пеш аз он чун гунчае медидамат.
Хохам аз ин бехтар бинам туро.

Дигар ишку вафоятро нахохам ман начуям ман.
Гули бебуи богатро нахохам ман, набуям ман,
Сухан гуфтам зи бахри ту, аз ишки навчавониям,
Бароят шеъри ишкамро, нахохам ман нагуям ман.

туи дармони дардам, эй гули ман,
Давои ранги зардам, эй гули ман.
агар ои ба пеши гурам, эй мох,
Ба буят зинда гардам, эй гули ман.

Бароям мехрубоният кучо шуд?
Мухббатхои чоният кучо шуд?
Зи чашму руи ман, эй чони ширин,
Ду чашми осмоният кучо шуд?

Мухаббат ин кадар хорам намуди.
Бо як дидори у зорам намуди.
Надонисти муносиб ишки уро.
Чаро бар калби зорам чо намуди?

Дил дар хами зулфи дилбарон аст хануз,
Афсонаи ишк дар миён аст хануз.
Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем,
Мо пир шудему дил чавон аст хануз.

Эй дил ки давидию давиди бас кун
Аз муи сарат сафеди диди бас кун
Хар чанд ки давиди аз паи лоларухон
Аз лоларухон чизе надиди бас кун

Агар дар хоб медидам гами рузи чудоиро
Хавас асло намекардам дар олам ишкбозиро

Алло ёрчон каду бастат маро кушт

Алло ёрчон каду бастат маро кушт

илохо дар шаби хобам дарояд.

ишора кардани чашмат маро кушт!

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеёбӣ,
Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеёбӣ.

Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе
Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеёбӣ.

Дил гадои дигареву ман гадои дигаре,
Дил адои дигареву ман адои дигаре.

Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост,
Дил фидои дигареву ман фидои дигаре.

Азизи ман биё беморам имшаб
Ситора дар само мешморам имшаб.
Ман ки мурдам зи гам парво надори.
Туро ман бар худо меспорам имшаб.

Агар хохи гами дил бо ту гуям чо намеёбам,
Аг ар чое шавад пайдо туро танхо намеёбам.
Агар чое шавад пайдову ёбам ман туро танхо,
Зи шоди дасту по гум мекунам худро намеёбам.

Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
Зиндагй бо созхояш, сузхое дар бағал,
Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

Гар бар сарам санг ояд дуст медорам туро,
Зиндаги гарт танг орад дуст медорам туро.
Зинадаги ранч дорад ранчхои бешумор.
Бо хазорон ранч ояд дуст медорам туро.

Шабхо зи гамат аз акл бегона шудам,
Девона шудам муниси парвона шудам.
Гаме доштам аз ишкаш як умра,
Баъди он шабхо бо у хам хона шудам.

Ман садкаи он касам,ки ошик бошад,
Бар чехраи сурхи лола лоик бошад.
Гар дар дили у шулаъи мехре набувад.
Дар мулки чахон ёри мунофик бошад.

Маро аз ман чудо дар дил мухабат.
Худоро бехудо дар дил мухабат.
Миени кучахои танги Ворух.
Равону норавон дар дил мухаббат.

Расид айёми гул боши гули ман.
Гули зардолуба монанди гули ман.
Миени кучахои танги Ворух.
Яке пайдо шави боши гули ман.

Юсуф сорвал бутон и, удивленный жемчужиной еще не просверленной,
Спросил: "Кто жемчуг этот уберег, и кто от ветра защитил цветок? "
Сказала: "Даже и Азиз влюбленный не мог сорвать в моем саду бутона.
Хоть царствовал он как прекрасный шах, - влачился в страсти как хромой ишак.

Чудо созад маро гар аз ту такдир,
Биё зи ман номае ёдовари гир.
Чун хар боре кушои сар ба сар хон,
Ки бинвисам ман онро аз дилу чон.
Варо хар гиз масузон эй дили ман,
Агар сузи бисузад манзили ман.
Хама розу ниёзи ман дар он чост,
Хаёту зиндагониям дар он чост.
Ту бурди бо нигохе аклу хушам,
Намесозам туро харгиз фароуш.
Бо акси ман ту бо диккат назар кун.
Ва аз хар харфи шеърам ёди ман кун......

Ин ишки синасуз,ки иньоми зиндагист,
Як FулFула дар олами ороми зиндагист.
ОFози у хуш аст,ки оFози бахти мост,
Анчоми у мабод,ки анчоми зиндагист.

Туро аз толеи худ кофтам ман,
Зи худ рафтам туро то ёфтам ман
Зи байти абруят таклид кардам
Суханро хамчу муят бофтам ман.

Туро чустам зи хусни навбахорон
Туро чустам зи даври рузгорон
Надонистам ки бошад ёри зебо
Насиби як касу доFи хазорон

Зи фикри ту дилам хокистарранг шуд
Чудои мисли бахри ногузар шуд
Ба едам бусаи лабхот намонад
Агар чашмони ман туро набинад

Дилам парвардаи Fамхои ишк аст,
Нигохам охуи сахрои ишк аст.
Вале бо ин хама ишкошнои
Намедонам кучо маьвои ишк аст.

Чашм бикшо,чашми зеборо бубин
Лахзаи дилхои шайдоро бубин.
Харчи мебини,намебини дигар
Чашми дил бикшову дуньёро бубин.

Зиндаги дарьёст,дарьё бигзарад
Ошики савдост,савдо бигзарад
Чун тамошои чахон як навбат аст
Навбати мову тамошо бигзарад.

Дар оFушам биё эй дилбари ман
Навозиш кун дили Fампарвари ман
Вагарна дар суроги ишки шоир
Пушаймон мешави баьди сари ман.

Макоми хеш то бишнохтам ман
Басо сар бохтам дил бохтам ман
Бисозам то бинои бахти худро
Басо бо зиндагони сохтам ман.

Ту дасти заргари ман зар надорам
Ту акли сарвари ман сар надорам
Ту хусни дилбари ман дилшикаста
Ту майрезию ман соFар надорам.

Навои ишки мо ночур монад
Чароги бахти мо бенур монад
Надонистем кадри якдигарро
Ду дасти мо бурун аз гур монад.

Мохтоб шавад, ки хардумон jура шавем,
Монанди ситора дар хаво Kуша шавем.
Ту дастаи гул шавию ман навданихол,
Шояд,ки ба як либос пушида шавем.

Диле гар хаст, умеди дилбаре хаст,
Саре гар хаст, умеди сарваре аст.
Гузашт имруз парвое надорем,
Дили мо пур, ки рузи дигаре хаст.

Ёр аз хама мевахои дуньёи бех,
Ёр аз падару модари бинои бех.
Ёре,ки накард акидаи мехру вафо,
Бисьёр Fамаш махур,ки танхои бех.

Хабибам!Дили бе ишк монанд бар замистон аст,
Бо чисму чон бидон,ки сад хори аз он аст.
Хар он кас,ки ба ишк ёраст,дили он шодон аст,
Чу булбул месарояд дил,гуё дар гулистон аст.
Дили ошик аз ишк,чу чашмаи зулол аст,
Бахшандааст шавку завк,монанд ба оби равон аст.
Нагардад хаёт маъмур,агар ишк надорад дил,
Диле,ки ёри ишкаст,чу машъали тобон аст.
Ишки бегубору пок,балогардони чон аст,
Ишк гамбуру дилкушояст,хамчу гули хандон аст.
Лек ишки бисёр мавчуд ба хар тоифа касон,
Дон,ишк аввал ба Худо,ин кори пок инсон аст.
Ишк ба хамсару фарзанд,хамсарро ба шавхари худ,
Ишк бар падар ва модар,ин кори бузургон аст.
Ишке бар макому китоб ва бар гулу булбулон,
Ишк боз ба илму хунар - кори зиндадилон аст.
Аммо,ишк бар симу зар,факат барои нафъи худ,
Дон,ин кори ноинсонаст,ин кори худбинон аст.
Ишк бар кимору карта,ишки бад ба бегоназан,
Дон,ки ин кори шайтонаст,ин кор офати чон аст.

Ман руи туро ба мохи тобон надихам,
лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам.
лаьли лаби ту агар ба дастам ояд,
киммат хараму бахои арзон надихам.

Хамеша ёди руят мекунам ман
Ту гул хасти буят мекунам ман.
Агар сад ори чони дошта боши
Фидои як тори муят мекунам ман

Эй ишк фаромушам макун ёдам кун,
Хокистари кучаат шудам бодам кун.
Гар бад бошам лаънати дунё бар сарам,
Гар нек бошам ягон-ягон ёдам кун!!!

Ты всегда в маём сердечке,
И все мысли о тебе,
Нет прекраснее на свете,
Чём мая любовь, к тебе любимый!!!

Маро аз зиндаги дилмонда карди
Зи рохи ишкбози ронда карди
Дуоят мекунам бо панч калима
Илохо мисли ман девона гарди

Аз ишки ту беморам ман
Дил хаставу афгорам ман
Чуз ту надорам ёр ман
Аз ман марав аз ман марав

Чоно биё ёри туям
Ёри вафодори туям
Аз нозанин зори туям
Аз ман марав аз ман марав

Ман ёри дилчуи туям
Аз ман марав аз ман марав
Дар хасрати руи туям
Аз ман марав аз ман марав

Бароям аввалин шахсе ту буди
Ки хандида назар карди ба руям
Зи дасти ман гирифтиву кушоди
Дари ишку мухаббатро ба суям

Мухаббат кори хар нодон набошад
Ки оташ чои дилсардон набошад
Агар ошик шуди мардона боши
Ки ишк аз они номардон набошад

Ба вакти хайру хуш бо руи хандон
Бигуфти хайр дастатро фишурди
Намедонам чаро хамрохат эй чон
Диламро бурдию манро набурди

Ману ту аз Fурури чашмбаста
Дари дилро ба руи хам бубастем
Дигархо ахд бастанду шикастанд
Ману ту ахди нобаста шикастем
Вале то зиндаам, то кисмате хаст
Дилам номи дил аз номи ту чуяд
Агар сад сол ояд хушксоли
Дилам чун лола аз ишки ту руяд.

Хар гохе бе ман бимони аз гами ман ёд кун
Бо хазорон нолаву фарёду шевон ёд кун
Ишки мо чун Fунчаи гул буду як хандиду мурд
Fунчаи пажмурдае бини ба гулшан ёд кун
Бе ачал кушти мухаббатхои ширини маро
Ёд кун он ошики нокоми худро,ёд кун!

Дар хушкию дар об туро мехохам
Бехоб ва ё хоб туро мехохам
Дарёи мухаббат ба дилам мавч задаст
Эй гавхари ноёб туро мехохам.

Ошики.овораги.бечораги.дорад.бапеш.
Мард.бояд.буду.рафт.мардона.ба.пеш.
Зиндаги.бе.ишк.марг.аст.марг.бар.ин.зиндаги.
Зиндабод.ошик.парасти.зинда.бод.ин.зиндаги

Гуноҳатро намебахшам,
Ки саргардони худ кардию рӯгардон шудӣ аз ман.
Гуноҳатро намебахшам,
Ки дар даврони мардон ёри номардон шудӣ аз ман.
Намебахшам гуноҳатро,
Гуноҳатро намебахшам.
Ки аз даргоҳи ишқи беғуборам дар ба дар рафтӣ.
Гуноҳатро намебахтам,
Ки аз гулҳои рангини баҳорам бехабар рафтӣ.
Намебахшам гуноҳатро,
Гуноҳатро намебахшам.
Ки бе ту ахтари иқболи ман дар авҷи гардун мурд.
Гуноҳатро намебахшам,
Ки бе ту дар дилам сад достони ишқи Маҷнун мурд.
Намебахшам гуноҳатро

ЗИНДАГИ БО ТУ БАХОР, БО ТУ БАХОР,
БЕ ТУ ХОРУ БЕ ТУ ХОРУ БЕ ТУ ХОР.
РАНГУ БОРЕ БО ТУ ДОРАД ЗИНДАГИ,
ЗИНДАГИРО НЕСТ БЕ ТУ РАНГУ БОР

ДАВЛАТИ МОВУ ТУ ИМРУЗ, ОШИКИ,
САРВАТИ МОВУ ТУ ИМРУЗ, ОШИКИ.
ХАР КАСЕРО ОШИКИ БУД НАВБАТАШ,
НАВБАТИ МОВУ ТУ ИМРУЗ, ОШИКИ

МАН ТУРО ДИДАН,НАМЕХОХАМ ДИГАР,
БО ТУ БИНШИДАН,НАМЕХОХАМ ДИГАР.
БАЪДИ ИШКУ ИШКВАРЗИХОИ ТУ,
ИШКВАРЗИДАН,НАМЕХОХАМ ДИГАР.

мо ошики ишкему дар чустучуи он аммо ишк аз мо гурезон мо мехохем ки ишки худро ёбем аммо зиндаги дар як лахза инро аз байн мебарад аммо ягона ишке ки фанонашаванда аст ин ишки осмони аст

Малохати лаби шумо на дар лаби фариштахо на дарлаби худо
Халовати лаби шумо на дар лаби фариштахо на дар лаби худо

Агар аз по фиканд имруз он рафтору комат хам.
Ки фардо барнахезам балки фардои киемат хам

Бурди дили ман аз ту чихо металабад,
Улфат ба дилу аз ту нишон металабад.
Сар то сари мисрахо як харфи бигир,
Аз аввали мисрахо хамон металабад.

дар ишки туям на сабр пайдост на дил .
бе руи туям на акл барчост на дил .
ин гам ки марост кухи коф аст на гам.
он дил ки турост санги хорост на дил .

барои дидани руят хамавакт нола хохам кард .
зи дасти хачр аз хунам чахон пурлола хохам кард

Ошикам гар бо мани, гар бе мани,
Ошикам то он ки барнову пок.
Ошикам то хасти дар рӯи замин,
Ошикам то банда берунам зи хок.

Чи мекардам агар дар олами хасти намебуди,
Зи танхои хамемурдам ту гар бо ман намебуди,
Ман аз буи гулу овози булбул бехабар будам,
Ало эё ошики гулхо ту гар бо ман намебуди

Манам як ошики дилбекарорам,
Ки мафтуни чамоли як нигорам,
Гули хушбуякам якто хамон аст,
Ба гулхои дигар коре надорам.

Савганд ба Худо туро фаромуш накунам,
Гайр аз тани ту танеро огуш накунам.
Гар кибла шави суи ту намоз хонам,
Сад токии рангобаранг сарпуш накунам.

Гуфтам,ки чихаст дар калби дилат гуфти вафо.
Гуфтам ки ба чи касам хури гуфти ба Худо.
Гуфтам, ки покаст туро ин калбу эмон.
Гуфти,ки чунон набошад агар курам кунад Худо.
Гуфтам чи дори бахрам эй чони ширин.
Гуфти,ки дуъо дорам бахрат пеши Худо...

Нест аз ошик касе девонатар,
Ишк аз савдои у кур асту кар.
Гар табиберо расад зин чун чунун,
Тафтари ишкро фуру шуяд ба хун.

Ишк дорад оташе дар магзи чон ,
Шеваи ишк аст дар оташ нихон.
Хар ки худ инро надорад дар замир,
Дар вучудаш нест аз марди нихон.

Эй дуст ба дасти душманонам масупор
Гар мекушиам ба дасти хеш авлотар

Шабхо зи гамат аз акл бегона шудам,
Девона шудам муниси парвона шудам.
Гамедоштам аз ишкаш як умра,
Баъди он шабхо бовай хам хона шудам.

Гар бар сарам санг ояд дуст медорам туро...
Зиндаги гарт танг орад дуст медорам туро...
Зинадаги ранч дорад ранчхои бешумор...
Бо хазорон ранч ояд дуст медорам туро.

Агар чун хок поймолам куни,хоки дарат гардам
Ва гар чун гард бар бодам дихи, сарат гардам.
Каши ханчар, Ки месозам ба дасти хеш курбонат,
Чи лутф аст ин.ки ман курбони дасту ханчарат гардам

Сари рохи туро гулзор кардам
Туро ай бевафо манн ёр кадам
Надонистам дили сангини туро
Гули умеди худро хор кардам.

Сари рохат давидам нола кардам
Назар бар рухи чун лола кардам
Гузаштиву накарди ту нигохе
Зи чашмам ашки хунро жола кардам.

Афсус,ки неку бад надони,
Дарди ману кадри ман надони
Ох аз туву бевафоии ту.
Мурдам зи гамии чудои ту.

Машав гамгин Ки ёрат бевафо шуд,
Бирафт у бо дигаркас ошно шуд
Сарат бошад ба Дуне токи бисёр
Тухам ёби бахуд ёри вафодор.

Дури зиману зиман саломат бодо
Чону дилиман фидои номат бодо
Ман бету назар намекунам дар олам
Ту беман назар куни харомат бодо.

Хар су, ки рафтам, ба хавои ту рафтам,
Хар чо, ки будаам, ба хаёли ту будаам.
Хар гах шакарлабе ба касе кард гуфтугу,
Дар хасрати чавобу саволи ту будам.

Аз рашк сухтам,ба ракибон сухан макун
В-ар мекуни, барои худо, пеши ман макун
Дар орзуи як Суханам чон ба лаб расид,
Чонон, туро ки гуфт, ки бомо сухан макун

Мо хеч замона хеч дунё хама хеч,
Эй хеч зи бахри хеч бар хеч мапеч.
Дони, ки зи одами чи мемонад пас,
Мехрасту мухаббат асту боки хама хеч.

Ошикеро, ки гами дуст бех аз чон набувад,
Ошики чон бувад у, ошики чонон набувад.
Мурдан аз дусти эй дуст зи хинди омуз,
Зинда дар оташи сузон шудан осон набувад

Имшаби ман боз бе огуши ту,
Андар огуши садокат мурд, мурд.
Ишки ман човид бимонад, то абад,
Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.

Менависам бар китоби чашми ту.
Бо каламхои нигохи гарми хеш.
Бех зи чонам дусттар дорам туро,
Мефишонам пеши поят калби реш.

Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал,
Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

Имшаби ман боз бе огуши ту,
Андар огуши садокат мурд, мурд.
Ишки ман човид бимонад, то абад,
Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.

Менависам бар китоби чашми ту.
Бо каламхои нигохи гарми хеш.
Бех зи чонам дусттар дорам туро,
Мефишонам пеши поят калби реш.

ёди ту шаб, руз ба фармони туам,
Аммо ту чаро барои фармони дигар?

Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам,
Чонони манй, вале ту аз они дигар.

МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ.
МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ.
МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.
МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ

Ай сарви хушболои ман
Ай дилбари раънои ман
Лаъли лабат халвои ман
Аз ман чаро ранчидаи?

Ман боғ даром, ангур хурам, туту мавиз,
Ошиқ шудаам ба духтари хурди раис.
Зардолу шавам, кошкӣ буроӣ ба сарам,
Ду дастаки нозукат расад бар ҷигарам .

Туро ман дуст медорам вале инро немегуям.
Чунон аз ишк месузам,вале инро намегуям.

comunicom.ru

Таджикские стихи на русском языке

Абу Абдулло Рудаки

Я потерял покой и сон – душа разлукою больна,
Так не страдал еще никто во все века и времена.
Но вот свиданья час пришел, и вмиг развеялась печаль:
Тому, кто встречи долго ждал, стократно сладостна она,
Исполнен радости, я шел давно знакомою тропой,
И был свободен мой язык, моя душа была ясна.
Как с обнаженной грудью раб, я шел знакомою тропой,
И вот навстречу мне она, как кипарис, тонка, стройна.
И мне, ласкаясь, говорит: "Ты истомился без меня?"
И мне, смущаясь, говорит: "Твоя душа любви верна?"
И я в ответ: "О ты, чей лик затмил бы гурий красотой!
О ты, кто розам красоты на посрамленье рождена!
Мой целый мир – в одном кольце твоих агатовых кудрей,
В чоуганы локонов* твоих вся жизнь моя заключена.
Я сна лишился от тоски по завиткам душистых кос,
И от тоски по блеску глаз лишился я навеки сна.
Цветет ли роза без воды? Взойдет ли нива без дождя?
Бывает ли без солнца день, без ночи – полная луна?"
Целую лалы* уст ее – и точно сахар на губах,
Вдыхаю гиацинты щек – и амброй грудь моя полна.
Она то просит: дай рубин – и я рубин ей отдаю,
То словно чашу поднесет – и я пьянею от вина...
* - чоуган - палка с загнутым концом для чоуганбози
(игра, напоминающая конное поло)
* - лалы - рубин - синоним губ возлюбленной

Саади

Ануширван*, когда он умирал,
Призвал Хормуза и ему сказал:
"Покинь чертоги мира и покоя,
Взгляни, мой сын, на бедствие людское!
Как можешь ты довольным быть судьбой,
Несчастных сонмы видя пред собой?
Мобеды оправданья не отыщут,
Что спит пастух, а волки в стаде рыщут.
Иди пекись о нищих, бедняках,
Заботься о народе, мудрый шах!
Царь – дерево, а подданные – корни.
Чем крепче корни, тем ветвям просторней.
Не утесняй ни в чем народ простой.
Народ обидев, вырвешь корень свой.
Путем добра и правды, в божьем страхе
Иди всегда, дабы не пасть во прахе.
Любовь к добру и страх пред миром зла
С рождения природа нам дала.
Когда сияньем правды царь украшен,
То подданным и Ахриман не страшен.
Кто бедствующих милостью дарит,
Тот волю милосердного творит.
Царя, что людям зла не причиняет,
Творец земли и неба охраняет.
Но там, где нрав царя добра лишен,
Народ в ярме, немотствует закон.
Не медли там, иди своей дорогой,
О праведник, покорный воле бога!
Ты, верный, не ищи добра в стране,
Где люди заживо горят в огне.
Беги надменных и себялюбивых, –
Забывших Судию, – владык спесивых
В ад, а не в рай пойдет правитель тот,
Что подданных терзает и гнетет.
Позор, крушенье мира и оплота –
Последствия насилия и гнета.
Ты, шах, людей безвинно не казни!
Опора царства твоего они.
О батраках заботься, о крестьянах!
Как жить им в скорби, нищете и ранах?
Позор, коль ты обиду причинил
Тому, кто целый век тебя кормил".
И Шируйэ сказал Хосров*, прощаясь,
Навек душой от мира отрекаясь:
"Пусть мысль великая в твой дух войдет:
Смотри и слушай, как живет народ.
Пусть в государство правда воцарится,
Иль от тебя народ твой отвратится.
Прочь от тирана люди побегут,
Дурную славу всюду разнесут.
Жестокий властелин, что жизни губит,
Неотвратимо корень свой подрубит.
Ушедшего от тысячи смертей
Настигнут слезы женщин и детей.
В ночи, в слезах, свечу зажжет вдовица –
И запылает славная столица.
Да, только тот, который справедлив,
Лишь тот владыка истинно счастлив.
И весь народ его благословляет,
Когда он в славе путь свой завершает".
И добрые и злые – все умрут,
Так лучше пусть добром нас помянут.

Анвари

Вот тебе два дела, — сделай хоть одно из них,
Коль прославиться делами хочешь пред людьми —
То, что сам ты знаешь, передай другим,
Или то, чего не знаешь, от других возьми!

Для человека мысль — венец всего живого,
А чистота души есть бытия основа.

Друг — зеркало для друга, нет зеркала светлей!
Лизоблюдов продажных не считай за людей.
Напрасно не злословь, чтоб не просить прощенья у совести своей.

Для человека мысль венец всего живого,
А чистота души есть бытия основа.

...Напрасно не злословь,
Чтоб не просить прощенья у совести своей.

Лизоблюдов продажных не считай за людей.

Вот тебе два дела, - сделай хоть одно из них,
Коль прославиться делами хочешь пред людьми.
Или то, что сам ты знаешь, передай другим,
Или то, чего не знаешь, от других возьми!

Омар Хайям

Говорят: "Будут гурии, мед и вино -
Все услады в раю нам вкусить суждено".
Потому я повсюду с любимой и с чашей, -
Ведь в итоге к тому же придем все равно.

***

Я над книгою жизни упрямо гадал,
Вдруг с сердечною болью мудрец мне сказал:
"Нет прекрасней блаженства - забыться в объятьях
Луноликой красы, чьи уста, словно лал".

***

За любовь к тебе пусть все осудят вокруг,
Мне с невеждами спорить, поверь, недосуг.
Лишь мужей исцеляет любовный напиток,
А ханжам он приносит жестокий недуг.

Хафиз Шамседдин Мухаммад

Похитившая сердце лань бежит, не слыша зова, -
Как ни молю я: "Перестань!", - умчаться вновь готова.

Душа, как птица, рвется прочь из тесной клетки плоти,
Она взлетает день и ночь над домом птицелова.

Да будет милостива власть властительного сердца,
Я рад перед тобою пасть, влачась во прахе снова.

Душа влюбленного чиста, чужда она мирскому:
Вороне сокол не чета - ведь он не ест гнилого.

И если стрелы ста невзгод любимая послала,
Все беды любящий снесет, как мука ни сурова.

Ты петь Хафиза попроси лишь на наречье тюрок -
Хафиз Ширазский на фарси пропел иное слово!

* * *

Где ты - там солнце и луна, их свет с высот излишний,
А там, где бровь твоя видна, михраба свод - излишний.

Где завитки твоих волос и алый лик твой рдеет,
Не надо там ни трав, ни роз: все, что цветет, излишне.

А сладостным устам твоим дано пленять влюбленных:
И сахар уж не нужен им, шербет и мед - излишни.

На свитке - на лице моем потоки слез кровавых,
И краской выводить на нем узор-развод излишне.

Потоки слез текут на грудь и плещутся, как море,
А мне до времени тонуть в пучине вод излишне!

Что ж ты и взором не ведешь, мой друг, отнявши сердце, -
Тому, кто предан и пригож, вражда и гнет излишни.

Хафиз к порогу твоему пришел - к твоим собакам, -
При шейхе состоять ему, который лжет, излишне!

Абдурахман Джами

Если я по доброй воле сердце грешнице отдам,
То внимать я но посмею добродетельным речам.
О советчик, страсть к злонравной привела меня к тому,
Что во имя страсти этой я обрек себя на срам.
Но владычица но склонна боль влюбленных утолять,
Или, может, ей неводом путь к тоскующим сердцам.
Быть жестокой к побежденным – вот религия твоя, –
Видно, каменное сердце охраняет дверь в твой храм.
Беспредельна боль, а горе беспредельнее, чем боль,
Как о боли беспредельной я поведаю друзьям?
Сердцу, раненному страстью, не поможет мудрый врач, –
Лишь тавро твое для раны, как целительный бальзам.
Не пронзишь мечом каленым сердце горькое Джами:
Меч, расплавлен вздохом жарким, упадет к твоим ногам.

Я твой раб, продай меня – беглым стану я рабом.
Хоть сто раз меня продашь, приползу сто раз в твой дом.
Соглядатаем меня в раздраженье не зови,
Мне почетнее прослыть стерегущим двери псом.
У меня не хватит сил удержать сердечный пыл,
Хоть, наверно, сотни раз сердце я просил о том.
Душу так мне пламень жжет, что затмился небосвод,
Я, как зеркало, его протираю рукавом.
Но всегда, когда стрелой ты грозишь мне, ангел злой,
Дни твои прошу продлить, не печалюсь об ином.
Заявляю с похвальбой, что я пес покорный твой, –
Уличенный в хвастовстве, замолчу я со стыдом.
Только ты мне не тверди: "Пой, Джами, иль прочь поди!"
Эту песнь сложила страсть в упоении слепом.

Да — я в ладье. Меня разлив не тронет!
Но как мне жить, когда народ мой тонет?

Саади

* * *

Власть и могущество-беда
В руках плохих людей
Волк кровожаднее, когда
Его клыки острей

Саади

* * *

Не завидуй тому, кто силён и богат
За рассветом всегда наступает закат
Не давай убаюкать себя похвалой
Меч судьбы - он всегда над твоей головой

Саади

* * *

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть
И лучше будь один, чем вместе - с кем попало

Омар Хайям

* * *
Общаясь с дураком, не оберёшься срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный - прими
Из рук же дурака не принимай бальзама

Омар Хайям

* * *
Я знаю этот вид напыщенных ослов:
Пусты, как барабан, а сколько громких слов!
Они рабы имён. Составь себе лишь имя
И ползать пред тобой любой из них готов

Омар Хайям

* * *

Вино запрещено, но есть четыре но
Смотря: когда, с кем, сколько и какое пьёшь вино
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено

Омар Хайям

* * *

Один падишах, хоть и славно царил,
Из ткани прокладочной платье носил,
«Счастливый владыка, - сказали ему, -
Парчовое платье не шьешь – почему?»
Ответил: «довольно прикрыт я и так,
А платья другие – роскошества знак.
Ужель для того собираю налог,
Чтоб, сидя на троне, роскошничать мог?
Надевши, как жены, роскошный убор,
Как дам я врагу надлежащий отпор?
Быть может, и прихоть во мне не одна.
Да разве за тем существует казна?
Казна не затем, чтоб мой двор мог сиять –
Казна для того, чтоб крепка была рать.
Коль воины будут бедны, голодны,
Не станут блюсти безопасность страны,
Налог, десятину, затем мы берем,
Чтоб враг завладел земледельца ослом?
Царь подати тащит, противник – осла.
Ну как процветут государства дела?»
Бесчестно тех грабить, кто смирен и прост –
Так тащит зерно у мурашика дрозд.
Твой подданый – древо: взлелей и вспои –
Плоды соберешь ты в сушильни свои.
Из почвы его вырывать не моги.
Ведь только глупцы для себя, как враги.
Кто с подданым не был жесток и суров.
Тот счастия вкусит прекрасных плодов.
А подданый если тобой разорен,
Страшись, коль ко господу взмолится он.

Саади

* * *
Когда о подданых своих правитель не радеет
он по миру пускает их, а трон его слабеет

* * *

Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья.
Лишь дело героя и речь мудреца,
Проходят столетия не зная конца

* * *

Раскается в своих деяньях тот,
Кто не подумав действовать начнет.
А. Фирдауси

* * *

С непосвященными о тайнах не беседуй
Корыстным не тверди о чистом душ огне
С чужими, на словах, чужим речам лишь следуй
С верблюдом-степняком суди о бурьяне

Руми

* * *

Сталь закаленную разгрызть зубами,
Путь проложить, гранит скребя ногтями,
Нырнуть вниз головой в очаг горящий,
Жар собирать ресниц своих совками,
Взвалить на спину ста верблюдов ношу,
Восток и Запад вымерить шагами,-
Все это для Джами гораздо легче,
Чем голову склонять пред подлецами.

Джами

* * *

Глупцов и подлецов, о ты, мой юный друг,
Во имя благ мирских не восхваляй беспечно.
Блага придут на срок и выскользнут из рук,
А вот позор - останется навечно.

Джами

* * *

Суть человека постигает тот,
кто сущность пса сперва в себе убьет.

Саади

* * *

Стань Человеком в помыслах, в делах
Потом мечтай об ангельских крылах!

Саади

* * *

Не обольщайся прелестью красавиц,
Пленительно расцветших в том саду.
Ты в будущем году к ним охладеешь,
Как к прошлогодним – в нынешнем году.

Джами

* * *

Сладостность и наслаждение местом отдохновения
пропорциональны болезненности странствия.
Только тогда ты станешь наслаждаться
родным городом и родней,
когда испытал муки изгнания.

Запах гордыни, алчности и похотливости
выдаст тебя, как съеденный лук,
когда ты заговоришь.
Многие молитвы отвергаются из-за их запаха;
испорченное сердце проявляет себя на языке.
Но если твои намерения чисты,
Бог приемлет даже неуклюжие речи.

из книги "Сокровища вспоминания"

* * *

У заклинателя индийских змей,
Базарный вор, по глупости своей,
Однажды кобру сонную стащил -
И сам убит своей добычей был.
Беднягу заклинатель распознал.
Вздохнул: "Он сам не знал, что воровал!
С молитвой к небу обратился я,
Чтобы нашлась пропавшая змея,
А ей от яда было тяжело;
Ей, видно, время жалить подошло...
Отвергнута была моя мольба.
От гибели спасла меня судьба!"

Так неразумный молится порой
О пользе, что грозит ему бедой.

И сколько в мире гонится людей
За прибылью, что всех потерь страшней!

comunicom.ru

стихи - translation - Russian-Tajik Dictionary

ru Находясь в одиночной камере, Харольд Кинг писал стихи и песни о Вечере воспоминания

jw2019tg Хатогии бузурге рухдодааст. Бо номнависи файл(ҳо) и KDMбарои гирифтани маълумоти бисёртар нигаред ё идоракунандаи системавӣ муроҷиат кунед

ru Как можно использовать эти стихи, чтобы помочь другим?»

jw2019tg Бо пости электронӣ

ru По меньшей мере в 64 стихах Корана эти книги названы Словом Бога и подчеркивается, что их нужно читать, а также следовать данным в них повелениям.

jw2019tg Намоиши маҷала барои файли иҷшорашуда

ru Но размышление над библейскими стихами поможет тебе увидеть мудрость законов Иеговы.

jw2019tg & Ҷилди вуруд

ru Как следующие библейские стихи помогут сестре определить качества, необходимые будущему мужу? (Псалом 119:97; 1 Тимофею 3:1—7).

jw2019tg Имкон додашуда

ru Стих 13, 14: какая надежда у нас есть, благодаря тому что мы были очищены?

jw2019tg Дар сертификатҳои маҳалӣ

ru Пс 11:3. Что означает этот стих?

jw2019tg Масъалаи оянда дар саҳифаи нав

ru Отыскивайте в Библии каждый упомянутый стих.

jw2019tg Ҳазм кардан

ru В Коране это слово (в смысле как чуда, так и коранического стиха) упоминается 382 раза.

WikiMatrixtg дарбар намегирад

ru Согласно этому стиху, после смерти Соломона его сын Ровоам стал царем, когда ему был 41 год, «его мать, аммонитянку, звали Наама».

jw2019tg Маънои дуруст (TRUE ё FALSE

ru Какой библейский стих взят в качестве годового текста на 2013 год и как слова из него помогут вам?

jw2019tg Тарҳбндии & Горезонтали

ru Четвертый разговор (3 мин или меньше): сам выбери стих и вопрос-связку для следующего посещения.

jw2019tg & Мағлуб шудан

ru 5 Объясняй практическую пользу. Если уместно, помоги изучающему понять, как библейские стихи касаются его лично.

jw2019tg Шумо бояд як гурӯҳи қутихоро пур кунед (луғат ва филтер) пеш аз давом додан

ru 14 Чтобы эффективно пользоваться Писанием в служении, недостаточно лишь цитировать стихи из него.

jw2019tg Гулдори Баланд#color

ru Разбейте текст на отрывки и поручите их каждому члену семьи. После чтения обсудите, что полезного каждый вынес для себя из прочитанных стихов.

jw2019tg Табақа ба Поён

ru Как я могу использовать эти стихи, чтобы помочь другим?

jw2019tg Хатои замимаи файл: %

ru Стих 4: «Смолкнут все дочери песен»

jw2019tg Уқьёнуси Ором/Вейк

ru Спроси слушателей, какой вопрос можно задать к вступительным статьям в брошюре «То, что лучше Рождества», и затем спроси их, какой стих можно зачитать.

jw2019tg & Хонданашуда

ru Вслед за этими тремя сравнениями Давид объясняет, что побуждает Иегову проявлять милосердие к несовершенным людям: «Он хорошо знает наш состав, помнит, что мы прах» (стих 14).

jw2019tg Ҷобаҷоии озод

ru Некоторые дети могут цитировать по памяти нужные библейские стихи, даже не умея читать.

jw2019tg Форматҳои файли пуштибонӣ нашаванда

ru Старейшины — это христиане, умудренные знаниями библейских истин, и, по словам Павла, они могут «произвести суд между братьями», что касается «житейских дел» (стихи 3—5).

jw2019tg Барои элементи ниҳониро доимӣ кардан, инро интихоб кунед

ru Затем попроси присутствующих рассказать, когда они выделяют время для рассмотрения стиха на день и какую пользу им это приносит.

jw2019tg Марҳамат карда гузарвожаро барои калиди шахсии SSH-и худ таъин кунед

ru В 16-й главе Письма римлянам, в стихах с 1-го по 15-й, Павел называет по имени 27 братьев и сестер.

jw2019tg & Ёфтанҳои аз ёд кардан

ru Учение об Инь и Ян и Пяти стихиях У-син.

WikiMatrixtg Фармони кандашавӣ

ru 7 Заметил ли ты, о чем говорится в начале этого стиха?

jw2019tg Гузаришҳои Матн

glosbe.com

Поздравления и пожелания на таджикском языке | OpenTran

Фраза Перевод Транслитерация на русском
Желаем вашему национальному обществу дальнейших успехов в работе! Ба ьамъияти (ташкилоти) миллии Шумо муваффащиятыои минбаъдаро орзумандем! Ба джамъияти (ташкилоти) миллии Шумомуваффакиятхои минбаъдаро орзумандем!
Сердечно поздравляем вас с весенним праздником! Бо фарорасии иди баыор шуморо аз самими щалб табрик мегуем! Бо фарорасии иди бахор шуморо аз самими калб табрик мегуем!
Желаем вам мира, надежды и добра, чтобы ваша жизнь была счастливой, и в ней всегда царило согласие и взаимопонимание с близкими вам людьми! Ба шумо сулы, умеду некуй, зиндагии хушбахтона, ки дар он ыамдигарфахмй ыукмрон ыаст, таманно мекунем! Ба шумосулх, умеду некуи, зиндагии хушбахтона, ки дар он хамдигарфахмихукмрон хаст, таманномекунем!
Поздравляю всех собравшихся здесь в этот день с замечательным праздником лета! Пусть никогда не покидают ваши дома счастье и радость! Хамаи ьамъомадагонро бо иди фархундаи тобистон табрик мегуем! Бигузор ыамеша дар хонадонатон хушбахтию хурсандй ыукмрон бошад! Хамаи джамъомадаго́нро бо и́ди фархундаи тобистон табри́к мегуем! Бигузо́р хамеша дар хонадонато́н хушбахтию хурсанди́ хукмро́н бошад!
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Аз самими щалб барои шумо, дустони азиз, саломатии бардавом, хушбахтй , сулыу некуахволй орзу менамоем! Аз сами́ми калб барои шумо, дустони азиз, саломатии бардаво́м, хушбахти́, сулху некуахволи́орзу менамоем!
Этот бокал я поднимаю за ваше здоровье и здоровье всех присутствующих! Ин кадаыро ман барои саломатии шумо ва саломатии ыамаи ыозирон мебардорам! Ин кадахро ман барои саломатии шумо ва саломатии хамаи хозирон мебардорам!
Давайте выпьем за дружбу между нашими народами, за уважение к национальным обычаям и добрососедство! Биёед барои дустии байни халщхоямон, барои ыурмату эытироми расму русуми миллй ва ыаммарзии нек бинушем! Биёед барои дустии байни халкхоямон, барои хурмату эхтироми расму русуми миллива хаммарзии нек бинушем!
Говорят, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Семья – главная ценность в культуре любого народа. Позвольте пожелать вашим семьям всего самого наилучшего! Тавре мегуянд, хушбахт касест, ки у дар хонааш хушбахт аст. Оила – неъмати асосй дар фарыанги ыар як миллат аст. Иьозат фармоед, ба оилаыоятон тамоми хушиыои зиндагиро орзу намоем! Тавремегуянд, хушбахт касест , ки у дар хонааш хушбахт аст. Оила – неъмати асосидар фарханги хар як миллат аст. Иджозат фармоед , ба оилахоятон тамоми хушихои зиндагиро орзунамоем.
Счастья вам, вашим родным, близким, друзьям, успехов во всех начинаниях! Мира, добра, взаимопонимания! Барои шумо, хешу таборатон, наздиконатон, дустонатон – хушбахтй, ва дар ыамаи корыоятон бурдбориыоро орзу мекунем! Сулыу некуй ва ыамдигарфаымиро таманно дорем! Барои шумо, хешу таборатон, наздиконатон, дустонатон – хушбахти, ва дар хамаи корхоятон бурдборихоро орзу мекунем! Сулху некуива хамдигарфахмиро таманно дорем!
Отличного настроения и веселого праздника! Поздравляем вас! Табъатон болида ва идатон пурсурур бод! Шуморо табрик мегуем! Табъатон болида ва идатон пурсурур бод! Шуморо табрик мегуем!
Удачи, добра и счастья в Новом году! Бароятон дар Соли Нав муваффащиятыо, некуй ва хушбахтиро орзу менамоем! Бароятон дар Соли Нав муваффакиятхо, некуи ва хушбахтиро орзу менамоем!
С Новым годом! Пусть неповторимый дух этого дня на целый год зарядит всех нас радостью и жизненным оптимизмом! Соли Наватон муборак! Бигузор руыи нотакрори ин руз, барои тамоми сол, ыамаи моро щувваи некбинонаи зиндагй бахшад! Соли Наватон муборак! Бигузор рухи нотакрори ин руз, барои тамоми сол, хамаи моро кувваи некбинонаи зиндаги бахшад!

opentran.net

литературный перевод с таджикского стихотворения Боходира Рузматова ~ Поэзия (Поэтические переводы)


БОХОДИР РУЗМАТОВ
Литературный перевод с таджикского ДИНЫ НЕМИРОВСКОЙ

ТАДЖИКИСТАНУ

Плодородные долины, горы,
С круч спешит зверьё на водопой.
Всё, что мило сердцу, мило взору,
Это ты, Таджикистан родной!

Пусть по-разному тебе живётся,
Но любой отыщет здесь уют,
Хоть неодинаково под солнцем
Люди до сих пор в краю живут.

Да, всегда на бедных и богатых
Разделён был наш подлунный мир.
Для кого-то стойкая зарплата,
А кому – златой телец – кумир.

Много нищих стало. Слишком много.
Небосвод линяет голубой.
Но считаю я того убогим,
Кто нищает сердцем и душой.

Честь и совесть сохранить – призванье
В круговерти горестей, невзгод
Не проси подачек, подаянья,
Гордый мой, мой праведный народ!

Дочери, сыны родного края,
Сердцем будьте преданы ему!
Вновь тогда он расцветёт, я знаю
Высью гор ворвётся вновь в весну!

БОХОДИР РУЗМАТОВ
Подстрочный перевод с таджикского

ТАДЖИКИСТАНУ

Горы и плодородные долины,
Реки, водопады, ручейки –
Всё это моя страна, мой Таджикистан,
Моя ненаглядная родина!

По-разному тебе живётся,
Мой любимый, ненаглядный край.
Солнце светит по-прежнему,
А вот под солнцем люди живут неодинаково.

Конечно, всегда были бедные и богатые,
Конечно, всегда были нищие,
Которые просили подаяние
На улицах городов и сёл.

Но что-то сегодня очень уж много нищих,
Нищих душой, а не судьбой,
Нищих отсутствием совести и чести,
Способных на подлость и обман.

Мой гордый народ! Не выпрашивай подачки,
Добивайся счастья собственными руками,
Своим умом, своим стремлением
Достичь процветания и благоденствия!

Главное, чтобы все твои сыны и дочери,
О, мой Таджикистан, любили тебя,
Верили тебе и делали всё во имя твоё!
Да будет счастье твоё высоким, как вершины гор!

www.chitalnya.ru

Я тебя люблю на таджикском

Фраза на на русском языке  «Я тебя люблю»  переводится на таджикском языке следующим образом: «Ман туро дуст медорам«. Также есть такие фразы которые используются если это выражается более литературнее «Ман Шуморо дуст медорам.

Русском слово любовь на таджикском языке является «Дуст» что также означает «Дружба».

Аналогичные фразы «Я тебя люблю» на таджикском языке ест также подобно:

  1. Шуморо нагз мебинам — До словно переводится как «Вас хорошо вижу», но это тоже самое что я вас люблю;
  2. Ту ба ман маъкули — До словно переводится как «Ты мне нравишся», но это тоже самое что я вас люблю;
  3. Диламро рабуди — До словно переводится как «Ты унесла мое сердце», но это тоже самое, что я вас люблю;
  4. Ошиқатам (Ошикатам) — я влюблён в тебя.
  5. Ту ба ман маҳқулӣ — ты моя желанная.

В Таджикском языке нету женских и мужских форм слов и поэтому все эти слова независимо от пола произносителя являются одинаковыми.

Но самое популярнее фраза Я тебя люблю употребляется в форме «Ман туро дуст медорам» что составляет из следующих слов:

  • Ман — Я
  • Туро — тебя
  • Дуст — любов (дружба)
  • Медорам — держу.

Обычно мужчины не употребляют фразу «я тебя люблю» так как это не круто и не приветствуется в исламском мире. Если мужчина произносить это слово то это означает для других мужчин что он показывает свое слабость. Поэтому смысл этой фразы мужчины Таджикистана проявляют своими действиями такие как написание писем где есть стихи о любви, дарение цветов и подарков, уважение, смотреть в глазах, защита и помощь.

Комментарии

life.ansor.info

Русско-таджикский разговорник. Любовь

По-русски По-таджикски
Я тебя люблю Ман туро дӯст медорам
Скучаю Ёд кардам
Сладкая моя! Я скучаю по тебе Ширинаки ман! Ман туро ёд кардам
Милая. Любимая. Дорогая. Азизам. Ҷонакам
Нравится Маъқул аст
Целую тебя! Мебӯсам туро!
Хочу с Вами познакомиться Мехоҳам бо шумо шинос шавам
Оставь меня в покое Маро ба аҳволам гузор
Ты мне нравишься Ту ба ман маъқул ҳастӣ
Ты очень красивая Ту хело зебо / хушрӯй ҳастӣ
Ты - моё счастье Ту - бахти ман
Он интересный и умный человек Ӯ одами шавқовар ва боақл аст
Я хочу на тебе жениться Ман туро ба занӣ гирифтаниам
Ты на мне женишься? Ту маро ба занӣ мегирӣ?
Солнышко! Я хочу быть с тобою Офтобаки ман! Ман бо ту будан мехоҳам
Я не могу жить без тебя Ман бе ту зиста наметавонам
Это тебе / Это для тебя Ин ба ту / Ин барои ту
Ты где живешь? Ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ?
Проводить тебя до дому? То хонаатон ҳамроҳ равам?
Спасибо! Было очень интересно! Раҳмати калон! Хело шавқовар буд!
Я приглашаю Вас в гости (на обед, на ужин, в кино, в ресторан). Ман шуморо ба меҳмонӣ (хӯроки нисфирӯзӣ, хӯроки шом, кино, ресторан) даъват менамоям.
Я буду ждать Ман интизор мешавам.
Свадьба (бракосочетание, ЗАГС) состоится в субботу. Тӯй (ақди никоҳ, ЗАГС) рӯзи шанбе мешавад.
Я замужем / У меня есть муж Ман оиладор ҳастам / Ман шавҳар дорам
Я женат / У меня есть жена Ман оиладор ҳастам / Ман зан дорам
Я не замужем / У меня нет мужа Ман оиладор нестам / Ман шавҳар надорам
Я не женат / У меня нет жены Ман оиладор нестам / Ман зан надорам
Она моя невеста Ӯ арӯси ман аст
Он мой жених Ӯ домодшавандаи (домоди) ман аст
Я беременна Ман ҳомиладор (дуҷон) ҳастам
Она беременная Ӯ ҳомиладор (дуҷон) аст
Почему не звонишь? Барои чӣ занг намезанӣ?
Почему не пишешь? Барои чӣ наменависӣ?
Позвони Занг зан / Телефон кун
Пиши Навис

oftob.com

Поздравления с днем рождения по таджикский. Стихи на таджикском языке — Информационная сеть Таджикистана

Таджикские стихи или стихотворение, написанной на таджикском языке имеют глубокий смысл, трогательные слова и тысячелетнею историю. Тут приведены таджикские стихи с переводом на русском языке, затрагивающие различные жизненные темы. Вы встретите тут таджикские стихотворение от классических поэтов, древних народных до современных и уличных произведений.


Картинка Таджикского поэта в средних веках

Суруди милли Тоҷикистон Гимн Таджикистана (перевод на русский язык) Диёри арҷманди мо, Наша любимая страна, Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод, Мы рады видеть твою гордость. Саодати ту, давлати ту бегазанд бод. Пусть твое счастье и благополучие будет всегда. Зи дурии замонаҳо расидаем, Мы шли к этому дню с древних времен, Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем. Мы стоим под твоим флагом. Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан! Барои нангу номи мо Наша честь и достоинство, Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ, Ты символ надежды наших предков Ту баҳри ворисон ҷахони ҷовидонаӣ, Ты вечный мир для сыновей твоих, Хазон намерасад ба навбаҳори ту, Твоя весна никогда не закончится, Ки мазраи вафо бувад канори ту, канори ту. Мы по-прежнему верны тебе. Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан! Ту модари ягонаӣ, Ты мать для всех нас, Бақои ту бувад бақои хонадони мо, Твое будущее это наше будущее, Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо, Твой смысл, смысл нашей души и тела, Зи ту саодати абад насиби мост, Ты всегда даешь нам вечной счастье, Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост. Благодаря тебе, мы любим мир, мы любим мир! Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман! Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!
Таджикские философические стихи (Омар Хаям)

Асрори азалро на тудониву на ман,
В-ин ҳарфи муаммо на ту хонниву на ман,
Ҳаст аз паси парда гуфтугуи ману ту,
Чун парда биафтад, на ту мониву на ман.

Гар як нафасат зи зиндагони гузрад,
Магзор, ки ҷуз ба шодмони гузарад.
Зинҳор, ки сармояи ин мулки ҷаҳон
Умр асту бад-он сон гузарони гузарад.

Онон ки куҳан буданду онон ки наванд,
Ҳар як паи якдигар якояк бишаванд,
Ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд.

Ё раб, ту гилам сириштаи ман чи кунам?!
Пашму қасабам ту риштаи ман чикунам?!
Ҳар неку баде, ки аз ман ояд ба вуҷуд,
Ту бар сари ман набиштаи ман чи кунам.

Ҳаргиз дили ман зи илм маҳрум нашуд,
Кам монд зи асрор ки маълум нашуда,
Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу руз,
Маълумам шуда, ки ҳеҷ маълум нашуд.

Барзезу махур ғами ҷаҳон гузарон,
Биншину даме бо шодмонӣ гузарон,
Дар табъи замона гар вафое будӣ,
Ҳаргиз ба ту навбат нашудӣ аз дигарон.

Афсус ки номаи ҷавонӣ тай шуд,
В-он тозабаҳори зиндагонӣ дай шуд,
Он мурғи тараб, ки номи буд шабоб,
Афсус надонам, ки кай омадау кай дай шуд.

Стихотворение в честь Матерей на Таджикском языке

Сад ҷону дил фидои як муддаои модар,
Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар.

Бишнид гар садоям дунёи сахтгӯшон,
Ангезаест шояд аз аллаҳои модар.
Гар шеъраке сурудам аз буду аз набудам,
Дар тинатам сиришта сӯзу навои модар.

Оғози офариниш дар раҳми ӯст, з-ин рӯ
Сад достон барояд аз як ҳиҷои модар.
Ман як нафас набошам бе ёди зоти қудсаш,
Аз сарсупурдагонам, ҷонам фидои модар.

Аз сатвату зи шуҳрат гар бар фалак занам сар,
Таъзим мекунам боз дар пеши пои модар.
Хира бар он касонам, к-аз хештан ризоянд,
Як бор ношунида ҳарфи ризои модар.

Ғофил аз он, ки хуршед аз Шарқ барнахезад,
Бошад тулӯъгоҳаш аз хокҷои модар.
Гардун сафо надорад, чашмаш зиё надорад,
Гар дар замин набошад нуру зиёи модар.

Дунё бақо надорад, аммо ба рағми сад марг
Бошад бақои олам маҳзи бақои модар.
Монад замин зи сайрон, афлок ҳам зи даврон,
Гар як нафас наҷунбад дасти сахои модар.

Дунё чи норасо буд, ҳастӣ чи носазо буд,
Халлоқ гар намебуд меҳри расои модар.
Тобад замини паҳно чун дашти хушксоре,
Ашке агар нарезад аз дидаҳои модар.

Як ахтаре нарахшад дар тоқи чархи мину
Бе шӯълаи нигоҳи толеънамои модар.
Беинтиҳост дунё аз он, ки сӯи некӣ
Ҳеҷ интиҳо надорад ҳеҷ ибтидои модар.

Ҷуз чордарди зодан дарди дигар нахоҳад
Аз чор самти дунё ояд садои модар.
Шоҳу гадо намонда дар аҳди мо, валекин
Мурданд ҷумла шоҳон охир гадои модар.

Ғамхору ғамшарикон аз мӯи сар зиёданд,
Аммо ба рӯзи сахтӣ холист ҷои модар.
Гар шоирони олам якҷо мадеҳа гӯянд,
Як байт ҳам наарзад андар санои модар.

Аз мармару забарҷад гар пайкара тарошанд,
Кай мекунад таҷассум ранҷу анои модар.
Фарзандони хомаш кайҳонкушоӣ карданд,
Аз як нигоҳи дилкаш ё дилкушои модар.

Тифлони ғарқи ганҷаш дарёфтанд охир
Дунё ҷаве наарзад андар баҳои модар.
Оламситонаконаш, гарданшикастагонаш
Рафтанд, чун шикастанд аҳду вафои модар.

Дар ҷангҳои дунё уммедҳош мурданд,
Ҷовид лек зиндаст уммедҳои модар.

Дарду балои дунё бигрифт модари зор,
Нагрифт лек дунё дарду балои модар.
Гоҳо ҷафо кунад то одам шавем, илоҳо,
Дигар ҷафо намонад ғайр аз ҷафои модар.

То як шаванд халқон дар зери чархи гардон,
Бинед, яккатозон қадди дутои модар.
Ғамноку хокбарсар з-онам, ки ҳафт дарё
Аз гиря чун нахушкад рӯзи азои модар!?

******
Замину осмони ман туӣ модар, туӣ модар,
Ҷаҳони беканори ман туӣ модар, туӣ модар.
Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемеҳрист бунёдаш,
Ягона меҳрубони ман туӣ модар, туӣ модар.
Диламро дар ҷаҳон ҷуз ту касе беҳтар намедонад

duslyk.ru

Таджикские фразы

Здравствуйте Салом Алейкум
До свидания Хайр то боз дид
Как дела? Корхо чихел?
Спасибо Рахмат
Пожалуйста Мархамат
Извините Мебахшед
Как вас/тебя зовут? Номатон/номат чи?
Вы/ты понимаете по-русски? Шумо/ту русиро мефахмед?
Что вы посоветуете посмотреть в городе? Шумо чи-ро ба ман маслихат медихед, барои тамошо кардан?
Нет Не

Для пользы дела

Я хотел бы купить этот ковер, сколько он стоит? Манн мехохам ин колинро харам, чанд сумм?
Да столько даже в Израиле не просят! Дар Изроил ин нархро талаб намекунанд!
Сам посуди, тут протертость, там проплешина. Да и вид какой-то блеклый Худат бен авхолаш бад, рангаш паридаги
Вот это деловой подход. Беру! Ана ин гап дигар, мегирам!
Вы не видели в какую сторону поехала та красная иномарка? В нее села моя жена Шумо надидед ба кадом тараф мошини иномаркаи сурх рафт? Ба он хамсарам нишаст!
Сам ты рогоносец! Не нужна мне отара овец, жену верните Ба ман подаи гусфанд даркор не, занамро баргардонед
Две отары? Накинь еще пять быков, тогда будет, что обсуждать Ду пода? Майли боз як панчто бука монед баъд гап мезанем
Эй, красотка! Ой хушруча (базебча)!
Девушка, я тебя хочу! Духтарак ман туро мехохам!
Поцелуй меня Як буса кун маро
Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза Чашмони сиё, ёд дораму мемирам ба он чамхои сиё
Хватит пялиться на мою жену! Ба занам нигохкарданро бас кун!
Посоветуйте самую зажигательную дискотеку в городе? Маслихат дихед аз хама дискотекаи хуб дар кучост?
Нет, спутник мне не нужен Хамрох ба ман лозим нест
Покатаешь меня на своем кабриолете? Ок, заезжай за мной в 10 Бо мошинаат маро ба сайр мебари? Майли соати дах интизор мешавам

Цифры и числа

Нуль Сифр
Один Як
Два Ду
Три Се
Четыре Чор
Пять Панч
Шесть Шаш
Семь Хафт
Восемь Хашт
Девять Нух
Десять Дах
Двадцать Бист
Тридцать Си
Сто Сад
Тысяча Хазор

Магазины и рестораны

Сколько это стоит? Чанд сум?
Я беру это Инро мегирам
Где находится рынок? Бозор дар кучо?
Покажите, пожалуйста, цветочный (ювелирный, антикварный, промтоварный) магазин Ба ман магозаи гулхо, (тилловори, натиквари, саноати) нишон дихед
В каком ресторане можно попробовать только таджикскую (русскую) кухню? Дар кадом тарабхона танхо таомхои точики (руси)?
Дайте, пожалуйста, меню Номгуи таомхоро ба манн дихед
Приятного аппетита Иштияхои том
Ваше здоровье! Саломат бошед!
Я хочу предложить тост за господина … Ман мехохам ин кадахро барои мухтарам…
За дружбу народов России и Таджикистана! Барои дустии халкхои Руссия ва Точикистон!
Пожалуйста, счет Хисоб кунед

Гостиницы

Не могли бы вы порекомендовать мне хорошую гостиницу? Шумо наметавонед ба ман ягон мехмонхонаи хубро пешниход кунед?
Где здесь поблизости гостиница? Мехмонхонаи наздик дар кучост?
Вы не могли бы написать мне адрес? Сурогаашро ба ман нависед?
Вы принимаете кредитные карточки? Шумо корти кредитиро кабул мекунед?
Во-сколько сервируют завтрак? Сахари соати чанд тайёр мекунанд?

Транспорт

Сколько стоит билет? Чипта чанд сумм?
Как мне добраться…? Манн чи тавр ба … рафта метавонам?
Я заблудился, мне нужно пройти … Манн гумрох шудам, чи тавр ба…равам?
Где ближайшая бензоколонка? Наздиктарин заправка кучост?
Где можно поставить машину? Ба кучо метавонам мошинаро монам?
Где здесь хорошая дорога? Рохи хуб дар кучост?

Ругаемся по-таджикски

Отстань Гумм шав!
Каков хитрец! Хиллагар!
Вонючка Баъдбуй
Идиот Чинни
Не раздражай меня Нервамба бози накун
Твои мандарины — самые невкусные на рынке! Мандаринхои ту аз хама бемазза дар бозор!

comunicom.ru

Стихи о Душанбе — столицы Таджикистана

Душанбе — родная столица,
Ты когда перестанешь мне сниться?
Я люблю тебя, помню и знаю,
Что нет лучше родимого края.

Дождь в Душанбе… А ведь я и не думал, что душу
Могут растрогать слова про какой-то там дождь.
Мне тебя не хватает в раю,
В душанбинском далеком краю…

Я вернулась, мой Душанбе,
Я тебя умоляю – прости.
Я живу, и живет во мне
Город детства – мой Душанбе.

Душанбинка, Душанбинка,
Мой звенящий Душанбе!
Как же мне найти тропинку,
Что вернет меня к тебе.

Первый луч рассвета
бродит по проспектам города
Улицы проснулись,
солнцу улыбнулись молодо
Я шепчу как другу:
«Здравствуй, с добрым утром,
Город мой!
Как красив и наряден ты
в окружении снежных гор!Пусть где-то на земле
редкой красоты есть города,
но только Душанбе
в сердце сохраню я навсегда

Я люблю и знаю,
что не променяю город мой
Солнце золотое, небо голубое
над тобой
И нигде на свете
больше мне не встретить ласковей
тех людей, что живут в моем
добром городе Душанбе

В 1968 году для кинофильма «Белый рояль» (Таджикфильм) композитором Александром Зацепиным на стихи Онегина Гаджикасимова были написаны 4 песни: «Дорожная песня», «Первая весна», «Я буду ждать тебя», «Песня о Душанбе». А в 1969 году была выпущена пластинка с этими песнями в исполнении Аиды Ведищевой.

Душанбе — родная столица,
Ты когда перестанешь мне сниться?
Я люблю тебя, помню и знаю,
Что нет лучше родимого края.Как случилось, что всех раскидало?
Живут люди теперь, где попало.
Кто такое тогда натворил?
В ностальгию всю жизнь превратил.

Этих гадов народ проклинает.
И прощения мрази не знают.
Ведь они замутили весь Свет,
Но за это не держат ответ.

. . .

Родная моя, далёкая столица!
Палящий зной над головой мне часто снится.
Пред памятью твоей хочу я преклониться
Теперь для нас ты, к сожаленью, ЗАГРАНИЦА

. . .

Нет города на свет краше,
Светлый город – песня наша.
Всюду, всюду ты со мной,
Душанбе ты мой родной.

. . .

Там могилы всех родных,
Там могила Мамы,
Город лучше всех других,
Город – лучший самый.

. . .

Быть бы крылатой,
Чтобы взлететь дерзновенно,
Я побывала бы там непременно.

Ностальгия – сон детства весёлый
Как у дома прохладный арык.
Тополиный пух, город им полон…
На базаре хурма и шашлык…И Ворзобского озера пляжи…
Снег мороженным на горы лег…
И сейчас часто кажется: даже
Пахнет горной травой ветерок…

Парк центральный, на площади елка,
Вкус лепёшек, с деревьев инжир…
В цирке клоун с огромной метёлкой…
Где теперь этот радостный мир?..

Нынче мы, как скитальцы душою,
Без родимого края живём…
Только детство осталось со мною,
И тот город, что в сердце моём.

Ресторан «Душанбе», а точней, чайхана,
Что вблизи Тель авивского автовокзала,
Мне напомнила снова о многом она,
О забытом давно она вновь мне сказала.

Та же самая пища, да только вкусней.
Сорок шекелей- и утоли ностальгию.
Правда жизнь изменилась и мы вместе с ней,
Только мы-то не видим, что стали другие.

На родном языке говорят повара,
Посетителей тоже знакомые лица,
И, как-будто, на миг возвратилось вчера
В довоенной зеленой таджикской столице.

Но шумит за окном Тель авивская ночь-
Там целуются пары, сверкает реклама.
Не хочу вспоминать, и пойду-ка я прочь,
Окунусь в это царство любви и бедлама.

Как насмешку, оставил Аллах чайхану,
Как осколок той жизни, разбитой войною-
Но погибших друзей я уже не верну,
А желудок набить можно пищей иною.

Десять лет пролетели, как день, ерунда.
Все в порядке, и каждый пристроился где-то.
Почему ж так нас так тянет обратно- туда,
В то последнее жаркое мирное лето.

Почему ж так отчаянно ищет наш взгляд,
Каждый отблеск того, что случилось когда-то.
Но у времени нету дороги назад
И не будет возврата… НЕ БУДЕТ ВОЗВРАТА. 
   

Комментарии

life.ansor.info


Смотрите также© 2011-
www.mirstiha.ru
Карта сайта, XML.