Азербайджанские стихи про маму с переводом на русский


Моя мама...Mənim anam... (на азербайджанском языке) ~ Поэзия (Стихи на иностранных языках)

Mənim anam...

Qədriyyə Çiçəyin "Mən anayam" publisistik əsərini birnəfəsə oxudum. İlk baxışdan sadə görünən bu əsərdə nələr vardı? Əqli cəhətdən sağlam olmayan övladını cəmiyyətə layiqli fərd, savadlı, bilikli insan kimi yetişdirmək üçün illərlə hər məşəqqətə qatlanan, həkimlərə müraciət etməklə kifayətlənməyib özü də oxuyan, araşdıran bir ananın ağrılı-acılı, eyni zamanda şərəfli həyatı təsvir olunmuşdu. Heyrətdən donub qalmışdım. Bu nə idi, İlahi? Borc idimi? Vicdan çağrışı idimi? Allahın hökmünə boyun əyərək öz yükünü axıra qədər çəkmək vəzifəsi idimi? Bilmirəm. Bəzən çəkdiyi əzablardan bezib asi olan insanlar da görmüşəm. Bəzən səbrini cilovlaya bilməyib partlayan, yanan insanlar da görmüşəm. Amma övladı yolunda çəkdiyi zəhmətlərdən bezən ana görməmişəm. Çox qədim bir əfsanə var:

Ana bətnində son saniyələrini yaşayıb bu dünyada uzun yolçuluğa hazırlaşan bir körpə Allahdan soruşur:
-Allahım, dünyaya göz açacağam, amma orada nə edəcəyimi bilmirəm.
-Mən sənin üçün bir mələk yaratdım, O qayğına qalacaq,-deyir Allah.
-Allahım,mən insanların dilini bilmirəm axı?!. Onlara dərdimi, istəyimi necə başa salacam?
-Sənin üçün yaratdığım mələk sənə onların dilini öyrədəcək,-buyurur Allah.
-Allahım, eşitmişəm ki, dünya pisliklərlə doludur. Onlarla necə mübarizə aparacam?
-Sənin üçün yaratdığım mələk öz həyatı bahasına səni qoruyacaq. Narahat olma!
-Allahım, sənin hüzuruna necə qayıdacam?
-Sənin üçün yaratdığım mələk hüzuruma necə qayıtmağı sənə öyrədəcək,-buyurur Allah.
Bu zaman mələklər gəlib uşağın dünyaya getmə vaxtının çatdığını söyləyirlər. Uşaq sonuncu anda qışqırır:
-Adı, Allahım adı. O mələyin adı nədir? 
-Adı əhəmiyyətli deyil. Sən ona sadəcə "ANA" deyəcəksən!- buyurur Allah.

Bu ibrətamiz rəvayəti göz yaşları içində oxudum. İçimdən bir fəryad qopdu. Körpə niyə soruşmadı ki, Allahım, bəs mən nə edim? Məni yedizdirib-içizdirən, qədəm-qədəm böyüdən, qayğımı çəkib dünyanın hər bir çətinliyindən qoruyan, əvəzində isə heç nə istəməyən o mələklə necə rəftar edim? Soruşsa, bəlkə də layiqli bir cavab alardı. Lakin Allah insanın dalınca müqəddəs kitablarını ğöndərdi. Bu kitablarda isə hər şey yazılmışdı. "Mən cənnəti ananın ayaqları altında yaratdım." 
Hamı deyir ki, ana müqəddəsdir. Amma, nə gizlədim, biz övladlar bəzən onu incidir, öyüdlərinə qulaq asmır, nəticədə özlərinə zülm edənlərdən oluruq. Uzağa getmək lazım deyil. Mən anamı itirəndə on iki yaşım vardı. Bu on iki ilin xatirələri içimi ğöynədir. Anama verdiyim əziyyətlər yadıma düşəndə məni xəcalət təri basır. Özümə yer tapa bilmirəm. Ana! Mən səni hardan alım? Sənə necə deyim ki, peşimanam? Səsim işimdə boğulur. Harayım kimə, hara çatar? İnsanlara səslənirəm: -Analarınızı sevin. Onun qədrini bilin. Elə yaşayın ki, sonra başınıza döyməyəsiniz. Neçə il qəlbimdə yaşatdığım bir xatirəni sizinlə bölüşürəm.
8 mart 1975-ci il idi. Foye Qadınlar günü münasibətilə al-əlvan bəzənmişdi. Təntənəli bir gecə keçirilirdi. Sevimli müəlliməm Fatmaxanım müəllimə başda olmaqla, hamı burada idi. Gecənin aparıcılarından biri də mən idim. Mahnılar, təbriklər bir-birini əvəz edir, hamı deyir, gülür şənlənirdi. Dostlarım analara həsr edilən şerləri, mahnıları oxuyub gurultulu alğışlar altında səhnəni tərk edirdilər. Heç kimin mənim o ğecəyə hazırladığım sürprizdən xəbəri yox idi. Neçə gün idi ki, onu cibimdə gəzdirirdim. Gecədə dostluğumuzun bünövrəsi elə o gündən qoyulan unudulmaz xanəndə-mənim adaşım Vahid Abdullayev də iştirak edirdi. Budur, dostum analara həsr olunmuş gözəl bir mahnı ilə çıxışını yekunlaşdırıb alqış payını qazanır. Səhnəyə çıxıram. Əlimi cibimə salıb neçə gündən bəri cibimi yandıran dördqat bükülmüş yazını çıxarıram. Bütün baxışlar üzümə tikilib. Hamı intizarla növbəti nömrəni elan etməyimi gözləyir. Mənsə həzin bir səslə deyirəm:- İndi də icazə verin, özümün yazdıgım "Ana" şerini sizə oxuyum. Tamaşaçıların üzündə təəccüb dolu bir maraq var. Fatmaxanım müəllimədən başqa... O mənim azdan-çoxdan nəsə yazdığımı bilirdi. Amma bu dəqiqə burada oxunacaq şerdən onun da xəbəri yox idi. Bu şer mənim neçə il sinəmdə gəzdirdiyim anasızlıq dərdinə, anasız qalan dünyama bir üsyan idi. Yad şəhərdə, ana nəvazişinə həsrət qala-qala yaşadığım, cibimdəki beş qəpiyi çörəyə verib uzun bir yolu piyada getməyə məcbur olduğum anlarımda yazmışdım. Şeri oxuduqca qəhər məni boğur, səsim titrəyirdi. Gözlərimdə gilələnən yaş vərəqdəki yazıları görməyə imkan vermirdi. Buna gərək də yox idi. Şeri yazdığım andan əzbərləmişdim. Buna şer də demək olmazdı. Bu neçə illər anasız yaşayan bir gəncin fəryadı idi. Mən bu sətirləri, bu anda mən dərdə olan insanlar üçün oxuyurdum. Bəlkə də, onların qəlblərindən keçirdikləri, lakin deyə bilmədikləri sözləri deyirdim.
(Şer ilk dəfə nə cür yazılıbsa, o cür də çap edilir)

Mən səni səslədim, mənə can dedin,
Can deyən dilinə qurbanam, ana.
Odlu ürəyini sən qurban dedin,
Odlu ürəyinə qurbanam, ana.

Deyirdin, nə zaman yaşa dolarsan,
Boyuna baxaram mənsə doymadan.
Gəlib baxacaqsan söylə bəs haçan?
Baxan gözlərinə qurbanam, ana.

Qədrin bilmədiyim o əllərindən,
İstərəm, yüz dəfə öpüm indi mən.
Başımı sığalla, oxşa yenidən,
Zərif əllərinə qurbanam,ana. 

"Ağıllı ol"- dedin hər zaman mənə,
Hər şeyi duymağı öyrətdin mənə,
Məni qərq elədin məhəbbətinə,
Saf məhəbbətinə qurbanam,ana.

Ey gözümün nuru, bir mənə bax sən,
Oğlun heç çıxmayıb öyüdlərindən,
Onu amal edib yaşamışam mən.
Gözəl sözlərinə qurbanam, ana.

Sən qurban olardın mənə həmişə,
İndi yox! Qocalam, saça dən düşə,
Əllərim əlinə bir də yetişə,
Mən sənin qurbanın olaram, ana!

Şeri bitirib, bayaqdan imkan tapıb baxa bilmədiyim zala baxdım. Müəllimələrim, qızlar, oğlanlar - hamının gözündə yaş gilələnmişdi. Hönkür-hönkür ağlayanlar da vardı. Mən də artıq gözlərimdən sel kimi axan göz yaşlarını saxlayacaq halda deyildim. Yavaşca səhnəni tərk etdim. Arxamca eşitdiyim gürültulu alqışların arasından Qalib müəllimin həyəcanlı səsini eşitdim:-Oğlum, sən nə etdin, biz camaatı bura yəğmışdıq ki, bayram münasibətilə təbrik edək, xoş sözlərlə ürəklərini açaq. Sən aləmi göz yaşlarına qərq elədin ki...
Bu gecədən sonra adımın əvvəlinə bir şair sözü də əlavə edildi. Gecə-gündüz bu şeri köçürüb dostlarıma paylayırdım. Kimə rast gəlirdimsə məndən şeri ona yazıb verməyimi xahiş edirdi. Şerin bədii səviyyəsi barədə bir söz demək fikrim yoxdur. Amma bu sadə sözlər insanların ürəyinə ona görə yol tapa bilmişdi ki, onlar ürəkdən gələn səmimi bir etiraf idi. 
Neçə illər sonra mən anama daha bir şer həsr elədim:

Bir an gecikəndə bənövşə kimi,
Doqqazın ağzında bitirdin, ana.
Bir ′′ana′′ deyəndə, əvəzində sən,
Yüz dəfə ′′can′′ deyə öpürdün, ana.

Beşiyim başında qaldın yuxusuz,
Qoymadın böyüyəm hissiz, duyğusuz,
Böyüdə-böyüdə məni qayğısız,
Özün gəncliyini itirdin, ana.

Nə toyda şad oldun, nə də düyündə,
Unutdun ətrini gül-çiçəyin də,
Bu qədər qayğını zərif çiyində,
Bilmədim, nə təhər götürdün, ana?

Vahidəm, sinəmdə dağ neçə-neçə,
Qarışdı gözümdə gündüzlə gecə,
Mən səni dünyadan aparım necə?
Sən məni dünyaya gətirdin, ana.

P.S. Bu şeri unudulmaz müəllimim Şahmar Əkbərzadəyə oxuyanda, o sonuncu iki misranın altından xətt çəkdi. Sonra mənə dedi ki, neçə ildir Məmməd İşmayılla (əgər səhv etmirəmsə) Bəxtiyar Vahabzadənin arasında bu fikrin ilk dəfə kimim ağlına gəlməsi barədə mübahisə gedir. Nə yaxşı ki, mənim bundan xəbərim yox idi. Şahmar müəllimə elə-belə də dedim.

Qədriyyə Çiçəyə dərin minnətdarlıq hissi ilə
22 aprel 2012 ci il.

www.chitalnya.ru

Стихи на азербайджанском языке Azərbaycan dilində şeyirler

Sergey Yesenin. “Əlvida, ey Bakı”

Azərbaycan dilinə 5 tərcümə variantı

Сергей Есенин

Прощай Баку

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.

Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.

И сердце под рукой теперь, больней и ближе,

И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!

Хладеет кровь, ослабевают силы.

Но донесу, как счастье, до могилы

И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!

В последний раз я друга обниму…

Чтоб голова его, кА роза золотая,

Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

1. Ələkbər Ziyatayın tərcüməsi (1955):

Əziz Bakı, əlvida! Son görüşdür, əlvida.

Bir həyəcan, bir kədər könlümü etmiş vətən.

Ürəyim narahatdır bu ayrılıq çagında,

Adi dostluq sözünü hiss edirəm dərindən.

Ey Azər övladının yurd-yuvası, əlvida!

Damarımda qan donur, gücdən düşür qollarım.

Ən xoş anlarım kimi çıxmaz yadımdan amma,

Xəzər dalgalarıyla, Balaxanı baharı.

Salamat qal, ey Bakı! Sən sadə bir nəgməsən,

Son dəfə öz dostumu qoy bagrıma basım, qoy!

İstərəm yasəməni tüstülərin içindən

Qızıl gül tək başını üzümə tərpətsin o!

2. Rəfiq Zəkanın tərcüməsi (1964):

Əlvida, ey Bakı, vəfalı şəhər!

Səni mən bir də görmədim bəlkə!

Qəlbim eşqinlə çırpınar, döyünər,

Ey mənə mehriban olan ölkə!

Əlvida, ey Bakı, günəşli şəhər!

Ey şüalandıran fikirlərimi!

Mənə ilham verən səmavi Xəzər –

Məni tərk eyləməz məzara kimi!

Əlvida, ey Bakı, gözəl mahnı!

Susuram, səndən ayrılarkən mən.

Bir qızıl gül tək əy qızıl başını,

“Əıvida! Əıvida!” deyək sən, mən...

3. Əhməd Cəmilin tərcüməsi (1974):

Əlvida Bakı! Daha çətin bir də görüşək...

İgid könlümə dolan qorxudur, qəm-qüssədir.

İndi əlimin altda daha bərk sancır ürək,

İndi daha dərindən duyuram ki, dost nədir.

Əlvida Bakı! Ey Şərq üfüqləri, əlvida!

İnan, qanım soyusa, taqətdən düşsəm də mən.

Aparram, gedəcək mənimlə ta qəbrəcən

Balaxanı mayı da, Xəzər dalgaları da.

Əlvida! Salamat qal nəgməli könül kimi!

Qoy mən son dəfə öpüm barı dostu, yoldaşı...

Bənövşəyi tüstüdə əyilsin qoy gül kimi

Dostun ugur diləyən, “yaxşı yol!” deyən başı.

4. Əliağa Kürçaylının tərcüməsi (1975):

Əlvida, Bakı! Səni mən bir daha görmərəm.

İndi mənim qəlbimdə kədər, qorxu səsi var.

Ürəyim daha yaxın, xəstəhal vurur bu dəm,

Daha möhkəm duyuram-sadə dost kəlməsi var.

Əlvida, Bakı! Mavi türk səması, əlvida!

Qüvvədən düşürəm mən, damarımda donur qan.

Mən bir səadət kimi apararam məzaracan

Balaxanı mayını, Xəzər dalğasını da.

Əlvida, Bakı! Sadə nəğmə kimi əlvida!

Son dəfədir sıxıram sinəmə dostumu mən...

Onun başı qoy qızılgül kimi bu son anda

Yellənsin vida deyə yasəmənlər içindən.

5. Knyaz Aslanın tərcüməsi (2006)

Əlvida, ey Bakı! Ayrılaq gərək.

Kədər var, qorxu var qəlbimdə indi.

Əlimin altında ağrıyır ürək,

Dostu qoyub getmək yaman çətindi.

Əlvida, ey Bakı! Ey türk səması!

Tükənir qüvvətim, buzlayır qanım.

Mənimlə məzara gedir, inanın,

Balaxanı mayı, Xəzər dalğası.

Əlvida, ey Bakı! Sadə nəğmə tək!

Son dəfə dostyana qoy qucum səni…

Qoy qızıl gülləri yelləsin külək,

Yasəmən baş əyib ötürsün məni.

Mən istəyirəm ki,sən biləsən-sevgi mənim ürəyimdə yaşayır.

www.ashkimsin.ru

Стихи про Азербайджан - Литература и Искусство

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Improvisator    0

 • Advanced Member
 • Almost members
 • 0
 • 67 posts
 • Gender:Male
 • From:Москвы
 • 12 Years and 3 Days

mtc_nesr    2

 • Supreme
 • Members
 • 2
 • 1,894 posts
 • Gender:Female
 • From:Баку
 • 13 Years, 3 Months and 5 Days

наилька    0

 • Almost Profi
 • Members
 • 0
 • 784 posts
 • Gender:Female
 • From:Санкт-Петербург
 • 12 Years, 2 Months and 9 Days

наилька    0

 • Almost Profi
 • Members
 • 0
 • 784 posts
 • Gender:Female
 • From:Санкт-Петербург
 • 12 Years, 2 Months and 9 Days

fofur    0

 • Member
 • Newbies
 • 0
 • 28 posts
 • 11 Years, 10 Months and 11 Days

наилька    0

 • Almost Profi
 • Members
 • 0
 • 784 posts
 • Gender:Female
 • From:Санкт-Петербург
 • 12 Years, 2 Months and 9 Days

Frenk Sinatre    1,060

 • Old & Wise
 • Members
 • 1,060
 • 6,637 posts
 • Gender:Male
 • From:Земли Огней
 • 13 Years, 11 Months and 18 Days

Frenk Sinatre    1,060

 • Old & Wise
 • Members
 • 1,060
 • 6,637 posts
 • Gender:Male
 • From:Земли Огней
 • 13 Years, 11 Months and 18 Days

Improvisator    0

 • Advanced Member
 • Almost members
 • 0
 • 67 posts
 • Gender:Male
 • From:Москвы
 • 12 Years and 3 Days

fofur    0

 • Member
 • Newbies
 • 0
 • 28 posts
 • 11 Years, 10 Months and 11 Days

Кельт    0

 • Supreme
 • Members
 • 0
 • 1,546 posts
 • Gender:Male
 • From:Dubai, UAE
 • 13 Years, 2 Months and 29 Days

Bazooka    9

 • Veteran
 • Members
 • 9
 • 11,343 posts
 • Gender:Female
 • 12 Years, 9 Months and 3 Days

www.disput.az

Любовные СМС на азербайджанском с переводом

Давненько мы на блоге не размещали СМС о любви  народов мира, поэтому мы решили опубликовать любовные СМС на азербайджанском с переводом. Я пока отбирала их, то заметила, что азербайджанские смс о любви более философского характера, чем немецкие или французские. В них нет такого эмоционального настроения, смысл смс в основном в раскрытии настоящих чувств, в сути любви, в преданности. 

Yağışı sevirem deyirsen yağış yağanda çetirini açırsan, guneşi sevirem deyirsen guneş çıxanda perdeni qapadırsan, kuleyi sevirem deyirsen esende pencereni ortursen ve men de bundan qorxuram! Çunki meni de Sevdiyini soyleyirsen!

Говоришь, что любишь дождь, а под ним открываешь зонтик свой. Говоришь, что любишь солнце, а закрываешь занавески на окнах, когда встаёшь, говоришь, что любишь ветер и закрываешь окна, когда дует ветер, и я боюсь этого. Так как мне говоришь, что любишь меня!

En gozel deniz sahilinde uzulmemiş olandır, en gozel uşaq daha boyumedi, en gozel gunlerim seninledir ve sene soylemek istediyim en gozel soz daha soylenmemiş olandır; Seni sevirem. Eşq gulu tikanıyla dermeye oxşayır. Ellerin qan içinde qalır amma tikana gore gulu atmaq olmaz.

Самый красивое море - это то, которое не поссорилось со своим берегом, самый хороший ребенок - тот, который не вырос, самые лучшие мои дни - это те, которые мы были вместе, и самое красивое слово - то, которое я тебе не сказал - Люблю тебя. Любовь похожа на то как рвать колючий цветок. Рука в крови, а цветок не бросишь,чтобы не случилось.

Duyğular vardır anladılmayan. Sevgiler vardır kelmelerle olçulmeyen. Baxışlar vardır insanı bir omur boyu ağladan. Yollar vardır keçilmesi çox çetin olan. Qelbler vardır derdle çırpınan. İnsanlar vardır heç unudulmayan. Zenn etme meni sevib buraxanlardan. Zenn et meni mezara qeder sevenlerden.

Существуют мечты, которые не объяснить. Есть любовь, которую не выскажешь словами. Есть взгляд, который заставит плакать всю жизнь. Есть дороги, которые нереально перейти. Есть сердца, которые защищают от бед. Есть люди, которых нельзя забыть. Не считай меня тем, кто любить и бросает. Я из тех, кто любить до гроба.

Her eşqin goy uzunde bir meleyi varmış. Yer uzunde tukenen her eşq uçun goy uzunde bir melek ağlarmış. İnan ki, bizim meleyimiz heç ağlamayacaq.

У каждой любви есть свой ангел на небесах. На земле, когда заканчивается любовь у кого-то, тогда плачет их ангел. Наш ангел никогда не будет плакать.

Sene minlerce gul vermek isterdim amma guller solar, sene omrumu vermek isterdim amma bir gun oleceyem, sene sadece sevgimi verirem ki, o ebediyyen yaşayacaq!

Хотел бы подарить тебе тысячу цветов, но они завянут, хотел бы подарить тебе свою жизнь, но тогда я умру, поэтому дарю тебе любовь свою, потому что она вечна!

Darıxdığın senin uçun darıxırsa darıxmaq gozeldir. Donecekse gozlediyini gozlemek gozeldir. Sevirse sevdiyin bax ele bu her şeye beraberdir!

Если скучает тот, по кому ты скучаешь сам(а), то это хорошо. Хорошо ждать, если знаешь, что тот, кого ждёшь - вернется. Любить того, кто любит - это замечательно!

Senin uçun uzaqdan sevmeyi, baxmadan gormeyi, toxunmadan hiss etmeyi, eşitmeden dinlemeyi, goz yaşlarımla gulmeyi ve qovuşmaq uçun sebr etmeyi oyrendim ancaq sensizliyi esla!

Ради тебя я научился(лась) любить издалека, несмотря видеть, недотрагиваясь чувствовать, неслыша слушать, смеяться в слезах и терпеть ради того, чтобы быть вместе. Но смерится жить без тебя никак не могу!

Eşqim yatağın, sevgim yorğanın, ureyim yastığın olsun şirin yuxular birdenem.

Пусть я буду постелю твоей, любовь покрывалом, сердце подушкой, сладких снов единственный(ая) мой(я).

Dunyada bir çox insan var. Bezisi duyğulu bezisi duyğusuz, bezisi qorxulu bezisi qorxusuz. Bezisi ağlayıb bezisi gulur amma gozelliklere ve xoşbextliye layiq olan bir insan var o da indi mesajımı oxuyur.

Есть в жизни много людей. Некоторые романтики, а некоторые нет. Некоторые некрасивы, а некоторые нет. Некоторые плачут, некоторые смеются, но есть одна(один), которая(ый) достоин(на) лучшей красоты и счастья, это тот(та), который(ая) читает это сообщение.

www.ostrovlubvi.com

Стихи Азербайджанского поэта Насими (14-й век), MyLove.Ru

Имадеддин Насими

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь:

Я суть, я не имею места — и в бытие я не вмещусь.

Все то, что было, есть и будет, — все воплощается во мне,

Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь.

Вселенная — мой предвозвестник, мое начало — жизнь твоя. —

Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь.

Предположеньем и сомненьем до истин не дошел никто:

Кто истину узнал, тот знает — в предположенья не вмещусь.

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять, —

Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь.

Я жемчуг, в раковину скрытый. Я мост, ведущий в ад и в рай.

Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не вмещусь.

Я самый тайный клад всех кладов, я очевидность всех миров,

Я драгоценностей источник,- в моря и недра не вмещусь.

Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек,

Я сотворение вселенной, — но в сотворенье не вмещусь.

Все времена и все века — я. Душа и мир — все это я!

Но разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь?

Я небосклон, я все планеты, и Ангел Откровенья я.

Держи язык свой за зубами, — и в твой язык я не вмещусь,

Я атом всех вещей, я солнце, я шесть сторон твоей земли.

Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь.

Я сразу сущность и характер, я сахар с розой пополам,

Я сам решенье с оправданьем, — в молчащий рот я не вмещусь.

Я дерево в огне, я камень, взобравшийся на небеса.

Ты пламенем моим любуйся, — я в это пламя не вмещусь.

Я сладкий сон, луна и солнце. Дыханье, душу я даю.

Но даже в душу и дыханье весь целиком я не вмещусь.

Старик — я в то же время молод, я лук с тугою тетивой.

Я власть, я вечное богатство, — но сам в века я не вмещусь.

Хотя сегодня Насими я, и хашимит и корейшит,

Я — меньше, чем моя же слава, — но я и в славу не вмещусь.

mylove.ru

Азербайджанские слова русскими буквами

На русскомНа азербайджанском
Сколько это стоит?Бу, нечедир?
Я беру этоАлмаг истежирем
Где находится рынок?Базар харададыр?
Покажите, пожалуйста, цветочный (ювелирный, антикварный, промтоварный) магазинХахыш эдирэм, бизэ кюл (зэркэрлик, антиг маллар, сэнайэ маллары) магазасынын йэрини гёстэрин
В каком ресторане можно попробовать только азербайджанскую (русскую) кухню?Гансы ресторанда анджаг азербайджан (рус) хёрэклэри йэмэк олар?
Дайте, пожалуйста, менюЗэгмэт олмаса, менйун гэтирин
Приятного аппетитаНуш олсун
Ваше здоровье!Афийет олсун
Я хочу предложить тост за господина …Мэн бу бэдэни … бэйин саглыгына ичмейи тэклиф эдырэм
За дружбу народов россии и азербайджана!Русья вэ азербайджан халгларынын достлугу саглыгына
Пожалуйста, счетЗэгмэт олмаса, хэсабы гэтирин
МагазинМагаза
Сколько это стоитБу, нечедир?
Что это такоеБу, недир?
Я куплю этоАлмаг истежирем…
У вас естьСизде…вармы…?
ОткрытоАчыг
ЗакрытоБых(г)лы
Немного, малоБир аз
МногоБир чох
ВсеБутун
В каком ресторане можно попробовать только азербайджанскую (русскую) кухню?Гансы ресторанда анджаг азербайджан (рус) хёрэклэри йэмэк олар?
Дайте, пожалуйста, менюЗэгмэт олмаса, менйун гэтирин
Приятного аппетитаНуш олсун
Ваше здоровье!Афийет олсун
Я хочу предложить тост за господина …Мэн бу бэдэни … бэйин саглыгына ичмейи тэклиф эдырэм
За дружбу народов россии и азербайджана!Русья вэ азербайджан халгларынын достлугу саглыгына
Пожалуйста, счетЗэгмэт олмаса, хэсабы гэтирин
ЗавтракСехер емейи
ОбедНахар
УжинШам емейи
ХлебЧорек
НапитокИчки
КофеГэхвэ
ЧайЧай
СокМежвэ ширеси
ВодаСу
ВиноШэраб
СольДуз
ПерецИстиот
ОвощиТэрэвэз
ФруктыМэжвэ (мэйве)
МороженноеДондурма

tools.sergey-oganesyan.ru

Поздравления на азербайджанском с днем рождения

Ad günün mübarək! Bu ad günündə sənə sonsuz xoşbəxtlik, sadiq dost, gözəl həyat və saf məhəbbət arzulayıram.
Перевод на русском языке:
С Днем рождения! В этот день желаю тебе бесконечного счастья, верных друзей, красивой жизни и чистой любви!

Ad günün mübarək! Bu ad günündə sənə sonsuz xoşbəxtlik, sadiq dost, gözəl həyat və saf məhəbbət arzulayıram.
Перевод на русском:
С днем рождения! В этот день желаю тебе бесконечного счастья, верных друзей, красивой жизни и чистой любви.

Təbrik edirəm! Arzu edirəm kədər səndən uzaq olsun və gələcək günlər daim sənə yaxşı əhval-ruhiyyə bəxş etsin!
Перевод:
Поздравляю! Желаю, чтобы грусть была подальше от тебя, и будущие дни постоянно тебе дарили хорошее настроение!

Ad günün mübarək! Seni ürekden tebrik edirem! Sene can sağliği ve xoşbextlik arzulayiram! Heyatinda ve işinde uğur senin yoldaşin olsun!
Перевод:
С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача!

Поздравления с днем рождения на азербайджанском языке


Sənə heç vaxt qocalmamağı,
Ildən-ilə cavanlaşmağı,
Xoşbəxtlik, sevinc, uğurlar,
Az kədər və çox gülüş arzulayıram.
Перевод:
Желаю не стареть, не болеть,
Год от года молодеть.
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше смеха.

Xatırlayarsanmı doğulduğun günü? Sən doğulanda hər kəs gülürdü. Elə bir ömür yaşaki öldüyündə hər kəs ağlasın, sən xoşbəxtliklə gülümsə. Yaxşı ki doğuldun.
Перевод:
Вспомни день, когда ты родился...Когда ты плакал, все смеялись. Так проживи же такую жизнь, чтобы в день, когда ты умрешь, все плакали, а ты улыбался от счастья. Хорошо, что ты родился.

AD GÜNÜN MÜBARƏK! SENİ ÜREKDEN TEBRİK EDİREM! SENE CAN SAĞLIĞI VE XOŞBEXTLİK ARZULAYIRAM! HEYATINDA VE İŞİNDE UĞUR SENİN YOLDAŞIN OLSUN!
Перевод:
С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача!

Mən sənə, bütün günlərivi xoşbəxt yaşamağı və xoşbəxtlik pillələrini qalxmağı arzulayıram. Qoy üzün həmişə gülsün və şənliklər heç vaxt az olmasın. Ad günün mübarək!
Перевод:
Я желаю чтобы ты прожил самые счастливые дни, чтобы взбирался по лестнице успеха и желаю, чтобы твоё лицо всегда смеялось, а веселье никогда не было мало. С Днём Рождения!!

Günəşim, ad günü münasibətiylə səni bütün qəlbimlə təbrik edirəm. sənə möhkəm sağlamlığ, xoşbəxtlik arzulayıram. qoy bütün arzuların çin olsun, qoy bütün dostların həmişə yanında olsun və bu dostların əsil və sadiq olsun. sənin həyat yolunda coxu səmimi insanlar olsun. həyatda nə olursa-olsun mən həmişə sənin yanında olacam.
Перевод:
Солнышко, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, пусть сбываются все твои мечты, пусть твои друзья будут с тобой всегда и пусть эти друзья будут настоящими, побольше тебе искренних людей на твоем жизненном пути. Что бы не случилось в жизни, я всегда буду рядом с тобой. dle 11.2

sdnjom.ru

Русско-азербайджанский разговорник, слова и фразы для туриста в Азербайджане

Если вы собираетесь посетить Азербайджан, вам обязательно понадобиться хороший русско-азербайджанский разговорник. Ведь какая бы цель визита у вас не была, вам придется неоднократно сталкиваться с людьми на территории этой великолепной республики, которые не понимают русского языка. Кроме того, если у вас деловая встреча в этой стране нефтяных залежей, и разнообразных древностей, будет куда лучше, если вы сможете перевести то, что вам говорит ваш собеседник на своем родном языке, не утруждая его общаться на вашем. Ну а если вы турист, и просто путешествуете по Азербайджану, наш разговорник неоднократно пригодиться вам, а возможно даже выручит в экстренной ситуации.

Русско-азербайджанский разговорник состоит из нескольких тем, которые являются самыми распространенными в общении.

Общие выражения

ЗдравствуйтеСалам
До свиданияСаг олун
Как дела?Натерсэн
СпасибоСаг олун, тэс эккур (тэш эккур)
ПожалуйстаЗехмет олмаса
ИзвинитеХахиш эдирэм, багышлайын
Как вас зовут?Адыныз нэдир?
Вы понимаете по-русски?Сиз русджа башадушюрсюз?
Что вы посоветуете посмотреть в городе?Сиз шэхэрдэ нэйэ бахмагы тёвсийе едэрдыниз?
ДаБэли
НетЙох
ЯМен
ТыСэн
ВыСиз
МыБиз
Как вас зовутАдыныз нэдир
ХорошоЯхшы
ПлохоПис
ЖенаАрвад
МужЭр
ДочьГэз
СынОгул
МамаАна
ПапаАта
к содержанию ↑

В транспорте

Сколько стоит билет?Билет нечэдир?
Как мне добраться…?Йолу сорушмаг
Я заблудился, мне нужно пройти …Мэн азмышам, … нэджэ кьэдэ билэрэм?
Где ближайшая бензоколонка?Эн йахын бензиндолдурма мэнтэгэси харададыр?
Где можно поставить машину?Машыны харада сахламаг олар?
Где здесь хорошая дорога?Бурада эн йахшы йол хансыдыр?
ГдеХарададыр…?
Сколько стоит билет?Билет нечэдир?
ПоездГатар
АвтобусАвтобус
МетроМетро
АэропортХава лиманы, аэропорт
ВокзалВагзал
ГостиницаМэхмахана
КомнатаОтаг
Мест нетЕх йохдур (ер йохдур)
ПаспортПаспорт
Как пройтиЙолу сорушмаг
НалевоСол
НаправоСах
ВверхЮхария
ВнизАшагыя
ДалекоУзаг
БлизкоЯхын
КартаХэритэ
ПрямоДуз
Места общего пользования, достопримечательностиФайдалы вэ мараглы ерлэп
ПочтаПочтхана
МузейМузей
БанкБанк
МилицияПолис шебеси
БольницаХэстэхана
АптекаАптек
МагазинМагаза
РесторанРесторан
ШколаМэктэб
ЦерковьКилсэ мэсчид
ТуалетАйяг йолу
УлицаКуче
МостКорпу
Даты и времяСаат вэ тарих
Который час?Саат нечэдир?
ДеньКун
НеделяХэфтэ
МесяцАй
ГодИл
СегодняБу кун
ВчераДунэн
ЗавтраСабах
ПонедельникБиринчи кун
ВторникИринчи кун
СредаУчунчу кун
ЧетвергДордунчу кун
ПятницаБешинчи кун
СубботаАлтынчы кун
ВоскресеньеБазар куну
к содержанию ↑

Числительные

НульСыфыр, нол
ОдинБир
ДваИки
ТриЮч
ЧетыреДорд
ПятьБэш
ШестьАлты
СемьЙедди
ВосемьСеккиз
ДевятьДоггуз
ДесятьОн
ДвадцатьИжирми-йирми
ТридцатьОтуз
СтоЮз
ТысячаМин
к содержанию ↑

В магазине или ресторане

Сколько это стоит?Бу, нечедир?
Я беру этоАлмаг истежирем
Где находится рынок?Базар харададыр?
Покажите, пожалуйста, цветочный (ювелирный, антикварный, промтоварный) магазинХахыш эдирэм, бизэ кюл (зэркэрлик, антиг маллар, сэнайэ маллары) магазасынын йэрини гёстэрин
В каком ресторане можно попробовать только азербайджанскую (русскую) кухню?Гансы ресторанда анджаг азербайджан (рус) хёрэклэри йэмэк олар?
Дайте, пожалуйста, менюЗэгмэт олмаса, менйун гэтирин
Приятного аппетитаНуш олсун
Ваше здоровье!Афийет олсун
Я хочу предложить тост за господина …Мэн бу бэдэни … бэйин саглыгына ичмейи тэклиф эдырэм
За дружбу народов россии и азербайджана!Русья вэ азербайджан халгларынын достлугу саглыгына
Пожалуйста, счетЗэгмэт олмаса, хэсабы гэтирин
МагазинМагаза
Сколько это стоитБу, нечедир?
Что это такоеБу, недир?
Я куплю этоАлмаг истежирем…
У вас естьСизде…вармы…?
ОткрытоАчыг
ЗакрытоБых(г)лы
Немного, малоБир аз
МногоБир чох
ВсеБутун
В каком ресторане можно попробовать только азербайджанскую (русскую) кухню?Гансы ресторанда анджаг азербайджан (рус) хёрэклэри йэмэк олар?
Дайте, пожалуйста, менюЗэгмэт олмаса, менйун гэтирин
Приятного аппетитаНуш олсун
Ваше здоровье!Афийет олсун
Я хочу предложить тост за господина …Мэн бу бэдэни … бэйин саглыгына ичмейи тэклиф эдырэм
За дружбу народов россии и азербайджана!Русья вэ азербайджан халгларынын достлугу саглыгына
Пожалуйста, счетЗэгмэт олмаса, хэсабы гэтирин
ЗавтракСехер емейи
ОбедНахар
УжинШам емейи
ХлебЧорек
НапитокИчки
КофеГэхвэ
ЧайЧай
СокМежвэ ширеси
ВодаСу
ВиноШэраб
СольДуз
ПерецИстиот
ОвощиТэрэвэз
ФруктыМэжвэ (мэйве)
МороженноеДондурма

Приветствия, общие выражения – слова, которые мы употребляем в повседневной жизни, общие фразы для свободного общения.

Цифры и числа – если вам придется совершать денежную сделку или просто рассчитываться в магазине, либо за проезд в общественном транспорте, вы просто обязаны знать как переводятся и произносятся числа и цифры, с русского на азербайджанский. Как раз перевод этих цифр и находиться в данной теме. Здесь представлены числа от 0 до 1000.

Магазины и рестораны – с помощью этой темы вы сможете узнать, где находиться лучший ресторан национальной кухни, сказать тост во время застолья, заказать любое блюдо и купить любой товар или продукт на рынке.

Транспорт – Здесь собраны фразы, которые всячески помогут вам с транспортом. Открыв этот список, вы сможете узнать, где находиться ближайшая остановка автобуса, как добраться до аэропорта, где поймать такси, где можно взять в аренду автомобиль, и много другое.

iturizmo.ru

как правильно произнести "я тебя люблю" на азербайджанском

"Ben seni seviyorum!" - по арабски- &#1571;&#1606;&#1575; &#1571;&#1581;&#1576;&#1603; - на азербайджанском это звучит так - "Бен сени севийорум! " <a rel="nofollow" href="http://www.letaopen.ru/YA_TEBYA_LYUBLYU_na_.php" target="_blank" >"Я тебя люблю" на разных языках мира. </a> <a rel="nofollow" href="http://my.pskovlive.ru/document/2594" target="_blank" >"Я тебя люблю" на 87 языках</a> <a rel="nofollow" href="http://otvet.mail.ru/question/20275913/" target="_blank">http://otvet.mail.ru/question/20275913/</a>

Мой ответ будет бледной тенью перед ответом глубокоуважаемого Василия Жукова, но пройти мимо вопроса не мог, так как родился и почти полвека прожил в Азербайджане, в замечательном городе Баку и мой язык множество раз произносил эту фразу! <a rel="nofollow" href="http://otvet.mail.ru/question/41910776/" target="_blank" > Нажми сюда и посмотри! </a> Удачи!

Ооо! Свет очей моих, чурчхела души моей! )) Мой ответ будет бледным отражением тени ответа глубокоуважаемого evgeny mitrofanov )) Но пройти мимо вопроса я не смогла, так как тоже родилась в замечательном городе Баку и, в отличие от многих, никогда не убегала с уроков азербайджанского языка)) ) И столько раз мне произносили эту фразу стихами великих поэтов: Физули, Насими и Самеда Вургуна ) <a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=Vp-RWvPai_0" target="_blank" >Нажми сюда, посмотри и послушай! </a> Первый кадр этого ролика из YouTube - написание этой фразы кириллицей (хотя, уже лет эдак 18 в Азербайджане пишут латиницей) . А с 58 секунды ролика, в припеве песни, четырежды повторяется эта фраза: "Men Seni sevirem" . Окончания в азербайджанском важны, иначе, в произношении с русским акцентом получится: "Моя твоя не понимай " ))

Василий написал перевод на турецкий.. Не стоит копировать информацию если не знаешь точно верно ли то что ты пишешь. Бен сени севийорум-это по турецки. А по азербайджански "Mən səni sevirəm" Ближайшее произношение к оригиналу русскими буквами "Мян сяни севирям"

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также© 2011-
www.mirstiha.ru
Карта сайта, XML.